x

Timothy Leary
Beyond Life with Timothy Leary

Timothy Leary: Beyond Life with Timothy Leary

GAFFA

Album / Mouth almighty records / Universal
Udgivelse D. 24.02.1998
Anmeldt af
Peter Widmer

Dette er en Timothy Leary-udgivelse, sammensat af et interview med Leary lavet af.produceren David Silver omkring tre måneder før Learys død.1. juni sidste år og bidder fra Timothy Learys album på Mercury,.'Turn On, Tune In, Drop Out' fra 1967. 'Turn On...' var, som trofaste.GAFFA-læsere ved, Learys LSD-relaterede mantra i sen-1960'erne. (Se.GAFFAs festivaltillæg, juni 1997). Jim Wilson, David Silvers medproducer.her, har også sat musik til flere af denne CD's elleve numre, og.står sammen med Leary og Silver som komponist flere steder. Desuden.står Ministrys Al Jourgensen som medkomponist på.'spacepunk'-nummeret 'Lion'sMouth', hvor Jourgensen også trakterer.mandolin, bas, guitar og keyboards. The Moody Blues har lavet en ny version af.deres klassiske hyldestsang til Timothy Leary, 'Legend of a Mind' fra 1968/69..Men ellers er der tale om samplingsmusik - god samplingsmusik. I 1960'erne.opdagede flere og flere unge mennesker Indien på flere planer, og.på linie med mange andre, der tilsluttede sig modkulturelle idealer, var.Leary også interesseret i Indien. Således er der her indiske toner.flere steder; f.eks. på 'WhiteBirds Sing' og på den.percussiondominerede 'Starlight'. Så er man til f.eks. Kula Shaker, er.der flere perler at hente på Beyond Life withTimothy Leary. Der er.New Age-toner på 'Fifty Million Years' og på 'Eternal Note' og.jazz-agtige horn på 'A Tale of the Tribe'. Men først og fremmest.er denne CD en hyldest til - og et portræt af - den mand, der måske.mere end nogen anden fik flere eksponenter for en hel generation, nemlig dem,.der tilsluttede sig hippiebevægelsen, til at vende det etablerede samfund.ryggen og åbne sindet for nye erkendelsesformer, ofte via det syntetiske.hallucinogen LSD. LSD blev syntetiseret for første gang i 1938, og.benævnt 'psychedelic' i 1957. Timothy Leary og Richard Alpert, der begge.var psykologer og ansat ved det navnkundige Harvard universitet i U.S.A..begyndte at eksperimentere med LSD, og blev i 1963 fyret fra Harvard af samme.grund, og især fordi de havde brugt nogle af deres studerende som.forsøgskaniner. Leary så det som sin mission at udbrede brugen af.LSD, og i midt-1960'erne blev han kendt som 'the high priest of LSD'. Leary.publicerede sine tanker bl.a. i bogen 'The Psychedelic Experience' (1964). Men.med udviklingen af informationsmotorvejen skiftede Leary bane fra LSD til.informationsteknologi, idet han betragtede informationsmotorvejen som et middel.til bevidsthedsudvidelse, som han beskrev det i bogen 'Chaos and Cyberculture'..På Beyond Life with Timothy Leary er begrebet bevidsthedsudvidelse.fremtrædende gennem Learys 'tekster' eller aforismer, om man vil. Men et.andet centralt begreb er døden og et muligt liv efter samme..Døden er i dagens vestlige verden stadig et tabuemne, og et.fænomen, der er belagt med sorg og elendighed. Men for Timothy Leary.drejer det sig om at gøre døden til noget, man er yderst bevidst.om. I nummeret 'Afterlife' hedder det f.eks.: 'It's exciting. It's the most.important decision you make in your life, as to how and when and with whom and.why you die. You've got to arrange your dying, design for dying, dignify dying,.dying with dignity'. Og i 'Why Not? Why Not? Why Not?' hedder det om det at.dø: '...the key is I'm not going to do it by myself. I always say with a.friend, with a friend. - that's the key. Get your friends involved. Climax,.it's a great going away party. I won't die without you...' M.a.o. gør.døden til en fest. Egentlig ville Timothy Leary have sine jordiske.rester fyret ud i rummet i en lille raket, men sådan skulle det ikke.gå. I stedet sov han stille ind i sit hjem p.g.a. prostatakræft.(som Frank Zappa) - omgivet af nære venner. Bortset fra L


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA