x
Jens Jam Rasmussen: Heavy Metal - 40 år med hård rock

Jens Jam Rasmussen
Heavy Metal - 40 år med hård rock

Jens Jam Rasmussen: Heavy Metal - 40 år med hård rock

GAFFA

Bog / Informations Forlag
Udgivelse D. 12.11.2010
Anmeldt af
Keld Rud

Det er et ambitiøst foretagende, Jens "Jam" Rasmussen har kastet sig ud i med denne bog, der sætter sig for at fortælle heavy metallens historie fra 1970 og frem. Det er en opgave med helt indlysende faldgruber. Hvor starter man og hvor slutter man? Hvordan får man det hele med? Og hvordan undgår man at skøjte hen over emnet, og modsat at fortabe sig i detaljer?

Begyndelsen er god

Den første halvdel af bogen er ganske vellykket. Her undgår forfatteren faldgruberne. Rasmussen er ikke i tvivl om, hvor historien om heavy metal skal begynde. Det kan man ikke fortænke ham i. I Birmingham 1970 hvor Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi og Bill Ward sammen under navnet Black Sabbath udgiver deres debut, Black Sabbath, og med dets ildevarslende intro slår tonen an for en helt ny æstetik inden for rockmusikken. Rasmussen fortæller historien om Black Sabbaths dannelse, deres udvikling og de omstændigheder der ledte til, at de i 1970 kunne udsende et så skelsættende album. Samtidig følger Rasmussen også de mange spor, der i slutningen af tresserne peger mod en mere aggressiv og tung rockmusik. Herved får vi blandt andet fortalt om bands som Blue Cheer, Led Zeppelin, Iron Butterfly og MC5, der senere inspirerer nye generationer af musikere og herved er med til at bygge fundamentet for heavy metal og dens mange undergenrer.

Rasmussen har en semi-akademisk indgangsvinkel i denne del af bogen og inddrager sociologiske forskeres behandling af genren til at sætte dens kardinalpunkter i relief. En undersøgelse af begrebet heavy metals opståen, den nationale og udenlandske presses modtagelse og videre behandling af genren samt beretninger om det første møde med den hårde musik fra nøglepersoner, der senere bliver en central del af den danske heavy metal-scene, er interessant læsning. Skønt Rasmussen ikke tilføjer nye facetter i måden, heavy metal er blevet skildret på, får han fortalt historier, der ikke tidligere er blevet fortalt så indgående og sat i perspektiv, heriblandt historien om det første danske heavy metal-band, Brats, der senere udviklede sig til det stilskabende Mercyful Fate, og om Pretty Maids tidlige år. Behandlingen af Judas Priest, deres stilskabende og redefinerende bud på genren er ligeledes meget læseværdig.

Mod enden kniber det

I begyndelsen af firserne eksploderer heavy metalscenen. Stadigt flere bands fra stadig flere nationer melder sig på scenen med deres bud på genren, og heavy metal begynder så småt at udkrystallisere sig i undergenrer, der knopskyder i stadigt mere eksotiske dele af verdenen. Det er en udvikling, der kun accelerer ved indgangen til 90'erne. Denne eksplosion stiller Rasmussen over for lidt af en udfordring. Det undersøgende, grundige tempo fra bogens første halvdel bliver erstattet af et hurtigere, der ikke levner plads til at dvæle i længere tid ved centrale udgivelser og navne. På sin rejse mellem de mange forskellige strømninger synes Rasmussen ikke at følge en bestemt struktur. Rækkefølgen de forskellige undergenrer behandles i virker lettere impressionistisk, og de konstante, voldsomme spring i tid og geografi gør det svært for læseren at danne sig et overblik over heavy metallen fra slutfirserne og frem. Det er måske symptomatisk for bogen, at de faktuelle fejl også først dukker op i sidste halvdel (Her bliver King Diamonds Sleepness Nights placeret på albummet Them, skønt det er fra Conspiracy, årstallene for udgivelse af Obituarys første to album byttes rundt, Crowbars andet album Crowbar bliver refereret til som deres debut, Mnemics fjerde album Sons Of The System bliver refereret til som værende deres femte etc.).

Beskrivelsen af de seneste tyve års heavy metal-historie bliver i alt for høj grad en ret uinteressant opremsning af bands og udgivelser. Undergenrernes baggrund bliver ikke indgående forklaret, og i beskrivelsen af deres musikalske karakteristika kommer Rasmussen ofte til kort. Her anvender forfatteren flere steder slang og selvopfundne ord, der næppe hjælper læseren, der ikke i forvejen kender de respektive bands (Rasmussen bruger eksempelvis ordet "grooveskrigende" til at beskrive amerikanske Deftones White Pony). Åndehullerne i sidste halvdel er de passager, der handler om vores egen heavy metal-andedam, hvor Rasmussen har haft adgang til nøglepersoner fra miljøet. Her kommer vi længere ned i materien. Alligevel sidder jeg med fornemmelsen af, at der sagtens kunne være kommet endnu mere ud af historien om den danske heavy metal fra 1990 og frem, hvor det begynder at myldre frem med bands. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at et band som Konkhra er blevet interviewet til bogen, mens deres jyske rivaler i Illdisposed blot omtales, selvom de på nogenlunde samme tid er danske pionerer ud i dødsmetal.

Skønt Rasmussen med de mange opremsninger synes at have garderet sig mod at komme til at overse centrale dele af heavy metallens historie, overser han i denne skribents øjne centrale navne som hollandske The Gathering, der med Mandylion banede vej for en syndflod af bands med kvindelige sangere og tung atmosfærisk doom metal med rødder i dødsmetallen, og svenske At The Gates, der med Slaughter Of The Soul for alvor banede vej for en mere melodisk dødsmetal (Rasmussen behandler godt nok begge bevægelser).

Det er indlysende, at heavy metallens 40 års historie umuligt lader sig behandle minutiøst i et værk på omkring de 300 sider. "Heavy Metal 40 år med hård rock" slår et så stort brød op, at det umuligt kan bages i den forhåndenværende ovn. Bogens egenart og den første vellykkede og interessante halvdel gør dog, at jeg alligevel giver den min anbefaling med på vejen.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA