x
Siinai: Olympic Games

Siinai
Olympic Games

Siinai: Olympic Games

GAFFA

Album / Splendour
Udgivelse D. 25.07.2011
Anmeldt af
Pelle Sonne Lohmann

Finske Siinai albumdebuterer med et konceptalbum spundet om noget så ædelt som de olympiske lege, og der er da også noget absolut storladent over bandets udtryk, der primært cirkulerer om udflydende synthflader, men som også trækker på såvel krautrock som shoegazet støjrock.

Rigtig spændende er Siinai dog kun, når den dunkende kraut-puls køres i stilling, men hér er bandet til gengæld også virkelig interessant – anden halvdel af åbneren Anthem 1+2 er en ruskende åbenbaring midt i døsen, og også måden, hvorpå der piskes ubønhørligt af sted mod den flimrende horisont i Marathon, er vellykket, lige som det er tilfældet med finalen Finish Line, der synes at slippe de indtil da mestendels knytte og let undertrykte toner fri.

Resten af Olympic Games opererer dog på et markant mere middelmådigt plan – det evindeligt hvislende, søgende og famlende format, der præger Anthem 3, Mt. Olympos og Munich 1972, er i længden anstrengende, og man savner det episke vovemod, der kunne have cementeret bandets antydede flair for elegante retningsskift.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA