Gorm Henrik Rasmussen: Pink Moon

Gorm Henrik Rasmussen
Pink Moon

Gorm Henrik Rasmussen: Pink Moon

GAFFA

Bog / Rocket 88
Udgivelse D. 29.02.2012
Anmeldt af
Espen Strunk

Uanset forlagsbranchens krise kommer der - heldigvis - fortsat en stadig strøm af såkaldt smalle udgivelser, og til denne kategori må man sige, at Pink Moon hører. Men tag ikke fejl; det er en lille rockhistorisk perle, og så med en ganske bemærkelsesværdig forhistorie. Britiske Nick Drakes (1948-74) blot tre studieplader fra perioden 1969-72 er stadig en forholdsvis velbevaret hemmelighed for en bredere offentlighed, og har givetvis været det i endnu højere grad været det dengang i '79, hvor forfatteren kom i besiddelse af et eksemplar af svanesangen Pink Moon fra sin engelskfødte pladepusher på Badstuegade i Århus.

Rasmussen blev fanget ind og fascineret af den introverte engelske sangerpoet, som var død i en alder af blot 26 fem år tidligere. Resultatet er denne bog, for modsat hvad de fleste andre i denne situation ville have gjort, forfulgte Rasmussen sagen og opsøgte sangerens efterladte forældre i England. Det blev til mange samtaler og korrespondance med Molly og Rodney i Far Leys, som i øvrigt hverken før eller siden har åbnet op for posen og fortalt om deres fortabte søn.

Fortsat fascinationskraft


På den baggrund giver det da også særdeles god mening, at bogen - som oprindelig udkom på dansk under titlen "Pink Moon: Sangeren og sangskriveren Nick Drake" på Forlaget Hovedland tilbage i 1986 - nu udkommer på engelsk, så også sangerens udenlandske fans kan få glæde af bogen. Det har denne anmelder i al fald haft; man haster hen til reolen for at få støvet Drakes oeuvre af, og det er vel i og for sig en ganske god indikator for, at forfatteren får formidlet sin fascination på fornuftig vis.

Læg hertil, at bogen er både velskrevet - med skønlitterære stejf uden at være malende og meddigtende - og veldisponeret, og bringer læseren i nærheden af (men ikke tæt på) af hovedpersonen, som fremstår som en introvert og mystisk makker; vanskelig at indfange for såvel dem, der kendte ham, som for forfatteren. "Elusive", som det hedder med et svært oversætteligt udtryk på sangerens modersmål, og formentlig en del af forklaringen på figurens fortsatte fascinationskraft.

Den nye udgave er udvidet og opdateret på fornem vis med blandt andet nogle fine, retrospektive reflektioner over Drake, om hvem det blandt andet hedder at "all attempts to create allegories involving Nick Drake and his contemporaries, as well as later artists, and their destinies seem wrong; they reduce the story, veil it. Nick went his own way and took his own detours, for his own reasons. He followed his own winding paths, far from the broad streets of time. He died lonely. He must rest in his own unique destiny".

En diagnose stilles

Bortset fra denne tale om skæbnen har forfatteren i anledning af oversættelsen opsøgt Drakes gamle ven Brian Wells, som i dag har psykiatrisk praksis i London og her giver en forsigtig diagnose af sin afdøde og i den sidste tid depressive og medicinerede ven. Forfatteren formår at bringe stemningen den eftermiddag på Devonhire Street til live for læseren, idet doktoren finder Drakes gamle Martin-guitar frem til lejligheden, fascinationen smitter.

Også bogens bibliografi vidner om, at der ikke "bare" er tale om et stykke udmærket journalistisk håndværk men et arbejde drevet af kræfter hinsides det håndgribelige; jagten på den høje, mørke og let ludende mand bag de tre officielle plader og så det kasettebånd, som Molly og Rodney i sin tid forærede forfatteren. Side om side med artikler og nyere biografier om Drake figurerer således såvel Blake som Baudelaire og en fagbog om depression.

At sige, at Rasmussens bog har internationalt forrmat siger ikke noget som helst. Så lad mig i stedet nøjes med at konstatere, at det slet og ret er en særdeles læseværdig bog - både for indforståede fans og for den, som ønsker en indgang til Nick Drakes lille, store værk.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA