Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg – højt niveau i suveræne rammer

Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg – højt niveau i suveræne rammer

Billedet ovenfor: Line Groth Vokalemsemble under ledelse af en af konservatoriets undervisere, Line Groth (yderst til højre)

Se og hør, hvor heftigt det swinger, når de studerende slår sig løs:

Siden 1930 har der ligget et musikkonservatorium i Aalborg. I dag tilbyder konservatoriet uddannelser i Rytmisk Musik, Elektronisk Lyd og Musik samt Rytmisk Vokalmusik.

I 2010 blev konservatoriet i Aalborg fusioneret med konservatoriet i Aarhus under navnet Det Jyske Musikkonservatorium. I 2013 flyttede Aalborg-afdelingen ind i det helt nye Musikkens Hus i nogle fantastiske fysiske rammer. Foruden de smukke havneomgivelser er der et stort antal topmoderne undervisningslokaler, øvelokaler, koncertsale og lydstudier. De studerende kan frit benytte lokalerne døgnet rundt, så der er optimale muligheder for at øve sig.

Et unikt fællesskab

Uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg bærer præg af et højt fagligt niveau og et intimt fællesskab mellem de studerende. Da afdelingen kun har omkring 100 studerende i alt, lærer man hinanden godt at kende og knytter lynhurtigt tætte venskaber.

”Studiemiljøet er super nice! Vi er ikke så sindssygt mange elever, men så bliver det også meget familieagtigt lynhurtigt.”

Lars (Elektronisk Lyd og Musik)

Desuden er de tværfaglige undervisningsforløb som fx projektuger og turnéer også med til at skabe nye musikalske alliancer,  lige som de medvirker til at udvide de studerendes musikfaglige forståelse og færdigheder.

”Der er rigtig mange koncertcaféer på studiet og generelt mange ting rundt i byen.”

Anna (Rytmisk Vokalmusik)

Mange muligheder

De fleste tager uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg for at gøre karriere som professionel musiker, underviser eller en kombination af begge dele. Uddannelsen i rytmisk musik giver også mulighed for at specialisere sig indenfor fx SSB (Sang, spil og bevægelse) eller børnemusik.

”Jeg vil gerne arbejde med musikkens betydning for indlæring og sprogtilegnelse, særligt hos flersprogede børn.”

Jamile (Rytmisk Musik)

Teori og praksis hænger sammen

De studerende er enige om, at noget af det absolut bedste ved uddannelsen er, at det teoretiske og praktiske konstant kobles sammen. Selv når undervisningen er teoretisk funderet, sker det hele tiden med det praktiske for øje. I et fag som entreprenørskab udarbejder de studerende eksempelvis en personlig hjemmeside, som skal profilere den enkelte. Herudover tilegner de sig viden om, hvordan man brander sig selv bedst, sælger en koncert, skriver en pressemeddelelse og afholder workshops.

Forventninger og krav til optagelse

Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg optager årligt kun omkring 20 nye studerende, så der er rift om pladserne. Flere af de studerende har oplevet ikke at blive optaget i første forsøg på trods af at have bestået den obligatoriske optagelsesprøve. De generelle krav for optagelse på konservatoriet er altså høje. De studerende pointerer derfor vigtigheden af at være passioneret og virkelig brænde for musikken samt have gjort sig klart, hvad ens formål med uddannelsen er.

”Hvis man ved, hvorfor man søger ind, bliver optagelsesprøven nemmere. Da jeg søgte ind, var jeg indstillet på, at jeg rigtig gerne ville det, så optagelsesprøven var bare en konkret opgave for sig selv.”

Anne (Rytmisk Vokalmusik)

Tilmelding

Ansøgning til Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg skal ske inden den 1. december 2016 klokken 12.00. Selve optagelsesprøverne finder sted i januar og februar 2017. Yderligere information om optagelseskrav og -procedure kan findes her.

 

Mød Lars, der er studerende på Elektronisk Lyd og Musik:

 

 


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA