Smukfest: For de frivillige, af de frivillige

Smukfest: For de frivillige, af de frivillige

Frivillighed på festivaler er ikke noget nyt. Det er nødvendigt for en festivals funktion og overlevelse. Men på Smukfest står og falder det ikke bare med en adgangsbillet til festivalen. Det handler om et fælleskab og en bevaring af den ånd, som festivalen i 40 år er bygget op omkring.

Alle festivaler i Danmark bruger frivillige. Sådan i store træk. Det er der ikke noget videre særligt i. Det er en nødvendighed for en festival, så den økonomisk kan løbe rundt. Det er nødvendigt, så en festival kan eksistere på et optimalt niveau. Men frivillighed er også en vigtig del af fællesskabet. Det er kernen af frivilligkulturen i Danmark, hvor heartworkers på Heartland og de orange veste på Roskilde Festival er med til at sprede tryghed og god stemning på festivalen. Men på Smukfest gør de tingene lidt anderledes. Fællesskabsfølelsen er bygget op omkring festivalens ånd – Walther-ånden, der centrerer sig omkring ”at gøre smukke ting og tænke smukke tanker”.

– Det handler om at være gode ved hinanden, skabe en god arbejdsånd og en god stemning rundt på festivalen, siger Rikke Graae, der er projektleder med fokus på forening og frivillighed på Smukfest. – Vi oplever, at vores frivillige kommer igen år efter år, og det kendetegner meget den der Walther-ånd, som festivalen er bygget op omkring. Som Walthers medhjælper skal man gøre smukke ting og tænke smukke tanker, der går meget igen år efter år blandt de frivillige. Vi har vores egen ånd. Der er ingen tvivl om, at andre festivaler har en ånd, de samles omkring, men på Smukfest er det lidt mere gakket.

– Vi tænker meget ud af boksen, og det er noget, der afspejler sig meget hos de frivillige, som vi også opfordrer til det. Og samtidig står festivalen på ryggen af de frivillige, fordi festivalen ikke ville eksistere uden dem. Vi har rigtig mange frivillige, der arbejder meget mere end det krav, der sættes til dem, og det er helt klart noget, vi ser som noget særligt. Og det tror jeg helt klart er motiveret af ånden omkring festivalen.

Forskellige typer frivillige

De af os, der ofte svinger vejen forbi en festival i sommermånederne, kender de forskellige typer frivillige. Der er typen, som er der for billetten, fordi vedkommende ikke nåede at købe billet i forsalg. Typen, der ikke rigtig gider toilettjansen og har nederen over at gå glip af Rihanna. Og så er der typen, der befinder sig i den helt anden ende af parameteret. Hvor frivillighed læner sig op ad at være en ideologi. Typen, der bare synes, at det er det fedeste at samle skrald, fordi vedkommende er med til at gøre festivalen til et bedre sted. Der er hverken rigtigt eller forkert mellem de to modpoler af frivillige. Langt de fleste frivillige befinder sig i et miks af lidt af hvert, og det er typer, der kendes på Smukfest og som hvert år på hver sin måde dominerer frivilligmiljøet.

– Vi taler lidt om frivillige på forskellige måder, forklarer Rikke Graae. – Vi har en materialist, der arbejder for billetten. Vi har en festabe, som er den type, der er fuldstændig involveret og fanget af fællesskabet og bare gerne vil være med. Og så har vi nørden, der gerne vil dygtiggøre sig inden for sit fag. Det er noget, vi ser meget hos de yngre generationer, og her er Smukfest jo en kæmpestor legeplads. Så har vi den sidste type, der er lidt en politikertype, der gerne vil have indflydelse på udviklingen af festivalen, og som typisk ender som ledere.

– Der er ingen, der 100 procent er en af typerne, men de fleste har lidt af hvert. Der er mange, der gerne vil arbejde for billettens skyld blandt medhjælperne, men blandt lederne er det mindre vigtigt. Og det er egentlig ikke så overraskende. Men uanset hvilket formål de har for at tage af sted, så byder vi dem velkommen. Vi er bare enormt glade for dem, der gerne vil være en del af Smukfest og lægge noget arbejde i festivalen.

– Vi mener helt klart, at vores frivillighed er særlig, fortsætter hun, fortsætter hun. – Mange af vores frivillige er der, fordi de får en billet ud af det, men samtidig er det også meget fællesskabet, der trækker. Igennem vores undersøgelser viser det sig, at billetten er en mere sekundær og selvfølgelig del af arbejdet, men egentlig er det fællesskabet, der trækker. Der er selvfølgelig nogle materielle goder, som de får ud af at være der, men alt det immaterielle trækker lige så meget, som udgør det her fællesskab.

De frivilliges indflydelse og udbytte

Poul Martin Bonde er talsmand og bestyrelsesformand for Smukfest og er uagtet sin rolle i festivalen kommet på Smukfest siden 1984. Han har altid været en del af fællesskabet, som han har set vokse gennem årene, ligesom han har en helt konkret forståelse for det organisatoriske element af festivalens frivillighed.

– Alle vores 14.000 frivillige er medlem af Skanderborg Festivalklub, som er et krav for at være frivillig, forklarer han. – Det betyder så, at man er en del af medlemsdemokratiet, hvor man er med til at vælge bestyrelsen og så videre.

Poul Martin Bonde lægger vægt på, at Smukfest ikke nødvendigvis er unik, når det kommer til arbejdet med de frivillige og det ansvar, de frivillige bliver tildelt.

– Vi forsøger at gøre meget for vores kollegaer, fortsætter han. – Fællesskabet er en stor del af det, og så er der jo Walther-ånden, som fællesskabet er bygget op omkring. Det, der er specielt ved vores festival er, at det er en foreningsfestival, der er ejet af sine medlemmer. Der er ingen, der får personlig fortjeneste af vores succeser – det går altid til fællesskabet og Smukfonden, der arbejder for at komme ensomhed til livs. Samtidig prøver vi at lave vores take på det, hvor vi de seneste år har valgt at fokusere meget på uddannelse af vores frivillige, der omfatter både lange og korte forløb, så man kan blive en bedre kollega og leder af sit hold.

Og uddannelseselementet af festivalens frivillighed er noget, Smukfest hen over de sidste to år har brugt mange ressourcer på. Foruden at dygtiggøre lederne på de forskellige frivillighold får de deltagende samtidig muligheden for at tage kompetencerne med videre i deres øvrige liv, ligesom den motivation kan være med til at styrke fællesskabet blandt de frivillige og på festivalen.

– Vi har i løbet af de sidste to år startet forskellige uddannelser op, der kan udvikle de frivillige lederes kompetencer, forklarer Rikke Graae. – Vi har et kortere forløb, der styres af frivillige – for frivillige af frivillige. Derudover har vi et længere forløb, der faktisk giver ECTS-point, og som vi har skabt i samarbejde med en ekstern aktør. Og der er altid overvældende stor interesse for det, og det siger jo også lidt om de lederopgaver, den frivillige bruger rigtig mange timer på at løse under festivalen, og som så samtidig har lyst til at bruge endnu mere tid på at dygtiggøre sig i inden for ledelsesfaget.

– Det er naturligvis noget, der kan bruges med henblik på Smukfest, men de kompetencer, som deltagerne opnår, går jo langt ud over festivalen. Der er stor interesse for det, fordi de mærker, at det ikke er så kontekstbundet. Vi får selvfølgelig noget af det, fordi vores frivillige bliver dygtigere, men de får også noget af det, som de kan bruge til langt mere end bare Smukfest.

Fra Smukfest til Walthers Musikcafé

Walthers Musikcafé har samtidig en særlig rolle i festivalens udvikling af festivalens frivilligkultur. Når Smukfest slukkes, vender hverdagen tilbage til Walthers Musikcafé, hvor Walther-ånden lever videre året rundt, og spillestedet frivillige har en konstant mulighed for at forstærke deres kompetencer inden for koncertafvikling.

– Walthers Musikcafé har en stor betydning for frivilligkulturen på Smukfest, da det er et sted, hvor vi forsøger at rekruttere nye talenter, forklarer Poul Martin Bonde. – Det betyder, at alt på spillestedet ud over bardrift udføres af frivillige. På vores vækstlagsscene Live Camp er de frivillige fra Walthers Musikcafé ofte at finde på afviklingsholdet. Helt fra starten har det været idéen, at vi gennem musikcaféen skal kunne rekruttere talenter til vores festival.

Men fordi du er frivillig på Walthers Musikcafé, er det ikke ensbetydende med, at du så har en festivalbillet til gode. Walthers Musikcafé skal ses som en legeplads, hvor spillestedets 40 frivillige får mulighed for at udvikle deres kompetencer og dygtiggøre sig inden for deres felt.

– De erfaringer, de opbygger på spillestedet, giver dem nogle muligheder på festivalen, tilføjer Poul Martin Bonde. – Der er en slags direkte forbindelse mellem arbejdet på spillestedet og festivalen, og mange af spillestedets frivillige er derfor også frivillige festivalen. Når vi som spillested har den her platform året rundt, så ser man værdien i det, der lægges i det frivillige arbejde. Hos mange af de unge frivillige fokuseres der meget på de kompetencer, de opbygger gennem arbejdet, hvor det hos de ældre frivillige mere handler om fællesskabsfølelsen. Det er vigtigt for os, at de unge mennesker i Skanderborg bliver tilknyttet lokalområdet og det lokale vækstlag.

Det stærke fællesskab

Uanset om festivalen er ovre, og den enkelte frivilliges arbejde stopper der, eller om engagementet fortsætter på Walthers Musikcafé, holdes der fast i ånden og fælleskab fra festivalens side. Ligesom blandt andet Roskilde Festival gør det, holder Smukfest holder hvert år en kæmpestor fest, hvor der hyres bands, og man inviterer alle festivalens frivillige. Det er med til at styrke det fællesskab, der langt hen ad vejen forstærkes på de forskellige hold, hvor lederen ofte fungerer som et samlingspunkt og en katalysator for venskaber.

– Ledelsen af de frivillige ligger meget på de enkelte hold, og det betyder, at der opstår et unikt fællesskab hos de forskellige hold, siger Rikke Graae. – Mange ledere på de forskellige hold bliver til et samlingspunkt, og det betyder, at der er mange hold, der mødes i løbet af året, hvor lederen arrangerer et arrangement, der gavner fællesskabet. Det spiller en rigtig stor rolle for festivalen, fordi mange af de frivillige er med til at holde folk til og bevare ånden omkring festivalen.

 Ånden lever videre i den frivillige

– Det er en helt speciel følelse, man har ugen under Smukfest, fortæller Frederik Mikkelsen. Han er frivillig på Smukfest gennem flere år og arbejder til dagligt som frivillig booker hos Walthers Musikcafé. – Alle gæsterne tager del i den fællesskabsfølelse, der spreder sig rundt omkring på festivalen. Og det er vigtigt at kunne forene sig med den følelse, fordi det udgør en så unægtelig stor del af festivalens stemning. Og du kan ikke undgå at få festivalens ånd ind under huden, så snart du begynder som frivillig. Festivalens ånd betyder alt, det er den som får samlet de frivillige og gør, at man har lyst til at være en del af Smukfest i flere år.

Smukfest for de frivillige set med den frivilliges øjne

– Smukfest gør rigtig meget for de frivillige, forklarer Nishanthan Nadarasa. Han er frivillig gennem seks år på Smukfest og fungerer i dag som formand for Live Camp Sceneservice. – Både med arrangementer såsom den årlige frivilliges fest, som de bruger mange penge på. Derudover har de mange bagområder under festivalen, hvor de frivillige kan opholde sig. Områderne indebærer flere forskellige barområder, hvor priserne i baren er billigere end på resten af pladsen. Under de frivilliges vagter får de tildelt bespisning på deres armbånd samt årets Smukcrew-T-shirt.

– Ud over de fysiske ting, som de frivillige får, så må det mest værdifulde være de personlige udviklinger, man tager sig med videre. En masse nye venskaber og gode oplevelser. Alle er der for antidagligdag, som knytter de frivillige sammen. At være frivillig på Smukfest er svært at beskrive, men til gengæld meget nemmere at opleve selv. Hvis man har været med i et år, så bliver man som reelt ved i flere år. Jeg har selv været en del af Smukfest i seks år og har kun mod på endnu flere år.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA