x

MÅNEDENS SPILLESTED: Spillestedet Thy – de forenede foreninger i Thy

MÅNEDENS SPILLESTED: Spillestedet Thy – de forenede foreninger i Thy

Med et så enkelt navn kunne man snildt tro, at der med Spillestedet Thy er tale om et etablissement, der på helt ordinær vis afholder koncerter inden for sin adresses vante rammer.

Spillestedet Thy har dog ikke én adresse. Skønt flere af dets arrangementer finder sted i Plantagehuset i Thisted, fungerer det meste af Thys lokalsamfund som venue for de cirka 100 koncerter, spillestedet årligt afholder.

I 2015 gik en række musik- og kulturforeninger i Thy sammen for at etablere sig som regionalt spillested. Denne idé havde haft et seks-otte år langt tilløb, der begyndte med en fælles følelse af, at der skulle ske noget nyt i kommunens kulturliv.

– De otte-11 forskellige grupper stod alle sammen med den udfordring, at de egentlig gerne ville mere. Det administrative blev lidt tungt, så man gik sammen med kommunen og blev enige om, at foreningerne jo kunne løfte den kulturelle rytmiske musikscene i Thy ved at gå sammen, forklarer Kennet Bøgehøj, der blev ansat som administrativ leder for Spillestedet Thy, da det i 2017 blev udpeget som regionalt spillested. Til daglig varetager Bøgehøj administrationen og koordinerer bookingerne, som primært ligger hos de enkelte foreninger.

– På grund af vores sammensætning er der en masse diversitet i genrer og kulturer. De 11 arrangører kører jo videre på hver deres måde og bliver blot supporteret administrativt. Vi har udgangspunkt i Thisted, men laver koncerter i hele Thy, og det gør, at én af vores store værdier er det her samarbejde med forskellige foreninger.

Spillestedet Thys decentrale struktur medfører selvsagt en del ekstra koordinationsarbejde, men samtidig muliggør den en større geografisk spredning rundt i Thy. Dette åbner for nye samarbejder, udvidelse af publikummer og udtænkning af anderledes måder at bringe musikken ud til befolkningen på. Det sker eksempelvis i form af crossover-arrangementer mellem foreninger med forskellige musikalske profiler og klienteller eller ved tiltag som den årlige Klitmøller Garagefestival. Her stiller en række private boliger deres garager til rådighed for forskelligartede bands, og uden stort anlagt scenografi eller lignende effekter optræder grupperne gratis for et publikum, der møder op uden at kende programmet på forhånd.

– Vi vil rigtig gerne støtte sammenholdene ude i lokalsamfundene, hvor man går til koncert sammen på lidt uformelle måder. Hvor man kan mødes og snakke om musikken på en anden måde end som at købe en billet og gå i biografen, forklarer Bøgehøj. Han bemærker også, at der opstår en særlig publikumsdynamik, når eksterne arrangører mødes, og nye lokationer inddrages på sådanne måder:

– Alle kommer lidt på usikker grund, og det gør, at vi lidt læner os op ad sidemanden, selvom vi ikke kender denne. Vi er sat ud på en lille vippe, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der sker, og det er jo tit der, at der opstår noget fantastisk.

Billetsalget i Thy er tredoblet siden Spillestedet Thys etablering. Bøgehøj og de 11 medlemsforeninger arbejder fortsat på nye måder at løfte musikken i lokalsamfundet og vise, at samarbejde mellem interne og eksterne parter bærer frugt.

Koncerter, du skal se frem til:

27/9-19: Marius Ziska (FO)

7/10-19: Fraads + Pladdervaad

1/11-19: Indra

8/11-19: The William Blakes

22/11-19: Baal

Fakta

Spillestedet Thy er udpeget som regionalt spillested i perioden 2017-2020. Hovedadressen er Plantagevej 18, Thisted, men flere af deres koncerter finder også sted på venues som Thisted Musikteater, URT-Huset, Frøstrup Kro samt diverse forsamlingshuse, caféer og øvrige lokationer. Prominente navne som Sort Sol, Caroline Henderson, Magtens Korridorer og DR’s Big Band har besøgt spillestedet.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA