x

Ti lyt og en aflevering

Ti lyt og en aflevering

På onsdag d. 27. august kl. 14:00 vil det århusianske band Tiger Tunes kunne opleves på Hovedbiblioteket i Mølleparken i Århus. Anledningen er åbningen af Fremtidsmusikken.dk, der er en ny biblioteksservice, der skal give brugerne mulighed for frit at downloade musikfiler til brug i en begrænset periode efter princippet "download, lyt og aflevér".

Fremtidsmusikken kommer foreløbig til at fungere som service hos Århus Kommunes Biblioteker, Statsbiblioteket i Århus, Ringsted Bibliotek og Randersegnens Biblioteker. Idéen er, at brugerne fra deres hjemme-pc skal kunne downloade og aflytte musikfiler ved hjælp af samme lånerkort og pinkode, som de bruger til at låne ordinære materialer fra biblioteket. Ordningen er gratis for brugerne - det er biblioteket der betaler, via kulturmidlerne.

- På længere sigt er det meningen, at denne service skal køre over hele landet, forklarer Michael Høyer Nielsen, der er medarbejder i afdelingen for musik, historie og kunst hos Hovedbiblioteket i Århus. Høyer har fungeret som projektmedarbejder i forbindelse med ordningens opstartsfase.

Idéen har mødt Kulturministeriets velvilje, hvilket fremgår af, at kulturminister Brian Mikkelsen i sin handlingsplan for 2004-07 har afsat 4 mio. kr. til en to-årig forsøgsperiode med udlån af musikfiler på folkebibliotekerne.

Målet er al dansk musik
Systemet, der skal forhindre den ulovlige kopiering af filerne, hedder DRM, hvilket står for Digital Rights Management. DRM er grundlæggende set et krypteringssystem i form af en type server-software udviklet til at muliggøre sikker distribution af ophavsretligt beskyttet indhold på internettet, og - lige så vigtigt - at forhindre ulovlig distribution. DRM lader udbydere af digitalt indhold kontrollere afspilningsadgang af indholdet ved hjælp af kryptering. Når brugere modtager den midlertidige ret til indholdet, følger individuelle “nøgler” med, som skal bruges for at vise eller afspille det digitale indhold, og brugerens identitet checkes, når indholdet downloades.

DRM bruges hos Phonofile Denmark, som er den instans, der på længere sigt skal supplere musikfiler til bibliotekerne. Phonofile ser det som sit mål at kunne tilbyde digital adgang til det komplette danske musikrepertoire. Det er en business-to-business service, der kan benyttes af ethvert foretagende, der ønsker at tilbyde folk online-adgang til lydfiler og lignende. Phonofiles ønsker at skabe en helt ny infrastruktur, der skal gøre det muligt for musikindustrien at optimere dens indholdsorganisering og dens salgs- og distributionsprocesser og derved bringe disse på højde med en moderne infrastrukturs muligheder og brugerkrav.
- Når Fremtidsmusikken kommer helt op at køre for alvor, er det meningen at vi skal have adgang til hele Phonofiles katalog, forklarer Michael Høyer.

Mulighed for promovering
En væsentlig tankegang bag “Fremtidsmusikken” er, at adgang til musikfiler på nettet kan bruges til promovering og fremmelse af musikken, i stedet for berøvelse af musikernes og pladeselskabernes indtjening.
– Vi ser det her som et samarbejde med pladebranchen og med kunstnerne, understreger Michael Høyer.
– Vi tror på udlån af musik som et alternativ til kopiering. Muligheden for at høre musikken kan give den enkelte låner appetit på eventuelt senere køb”.

Som en introduktion til systemet kan man for øjeblikket inde på hjemmesiden http://www.fremtidsmusikken.dk finde en lille håndfuld musikalske smagsprøver fra lokale Århus-bands, f.eks. Tiger Tunes, Kurve og de tysk 80'er-metal-dyrkende Insidiöus Törment. Når projektet kommer fuldt op at køre, hvilket altså sker på onsdag, vil brugerne have adgang til omkring 1600 musikfiler, der altså efterhånden vil blive til mange flere, ideelt set det samlede danske musikrepertoire.

Mht. musikfiler med udenlandske navne, hvilket der jo også nok skal være nogen, der er interesseret i, ligger det endnu ikke helt fast, hvorfra en tilladelse skal komme, og præcis hvem der skal samarbejdes med. Men Michael Høyer nævner, at Biblioteksstyrelsen i forbindelse med oprettelsen af projektet har været i kontakt med IFPI, pladebranchens brancheorganisation, der har udtrykt en vis velvilje over for et eventuelt samarbejde. Derudover vil det kunne komme på tale at indgå samarbejder med det enkelte pladeselskab omkring biblioteksudlån af musikfilerne.

Åbning af Fremtidsmusikken.dk. Århus Hovedbibliotek, onsdag d. 27. august kl.14:00. Musik v/ Tiger Tunes. Biblioteket byder på en lille forfriskning.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA