x

The Psyke Project-turnédagbog, kapitel 3

The Psyke Project-turnédagbog, kapitel 3

Når det hårdtslående danske metalband er på tour, kan bølgerne ofte gå højt i tourbussen.

Når man er på tour, går tiden meget med at snakke bandmedlemmer i mellem. Man snakker om alt muligt. Hvor fuld man var sidst, hvor meget man skal skide, hvor sej man selv synes man er, og hvor mange damer man har knaldet. Vi snakker ofte om dette, og med høj intensitet og engagement. En slags kamp på ord, hvor argumentations tre principper logos, etos og patos, kan være vejen til sikker sejr. Følgende er et uddrag af sidste diskussion, så I kære læsere af GAFFA, kan danne jer et indblik i, hvordan det ser ud, når bølgerne virkelig går højt i THE PSYKE PROJECTs tourbus. Dette er uncut, og et ærligt indblik i 5 menneskers søgen i diskursen.

Sagte sjæle bedes skippe denne tourdagbog, og lifligt hoppe ned til kollegaerne i Pilgrimz eller Illdisposed, der ynder beskrive ”hvor mange mennesker der var” og ”hvor fulde de var.” 

Martin starter dagen sur, og proklamerer gennem tourbussen, at ”individet i senmoderniteten er, ifølge egen tese, blevet selve præmissen for hvordan selvet dannes og er derved det styrende element i interaktionen mellem individet og socialitet.” Og han uddyber, at ”socialitetens udvikling er måden hvorpå, vi tidligere karakteriserede massificeringen af individerne ved at ensliggøre dem, hvorimod det i dag har karakter af forskelliggørelse.” Bonne, som netop har købt sig en Fanta er ikke enig, og afbryder Martin med ”måden vi udgør en masse i dag, er altså ved at være en samling forskellige individuelle individer, som står i kontrast med den tidligere opfattelse af, at massen var lig med tab af individualitet. Se bare The Burning, de har ikke fattet det endnu.”

Det er her, at tourbuschaufføren tænker ”åh nej, hvilket postulat.”! Og ganske rigtigt, for straks blander Rasmus sig i Bonnes lettere vovet udsagn og vender det om og siger, ”man kan her tale om, at der er opstået et krav om individualitet, for at være en del af massen, ved at udfolde sin personlighed og realisere sig selv på sin egen unikke måde. Denne massificering af individualitet vil jeg forklarer gennem Jeppes pointer i går, omkring mennesket, som en sofistikeret form for disciplineringsstrategi.” Mikkel er ofte den langsomste i bandet til at bryde ind, hvilket kan være en god strategi, når bølgerne går højt i TPP tourbussen. Hans mange torturinstrumenter tatoveret på røven samt hans tattoobelagte torso med farlige dyr og nøgne damer har givet ham et ry som værende en ekstrem hårdfør argumator.

Så med et bliver der stille i bussen, da Mikkel frådende skriger Rasmus i hovedet; ”MAN SKAL MED DISSE ORD VÆRE KUNSTNER FOR SIT EGET LIVSVÆRK, OG ER ALTSÅ ALENE ANSVARLIG FOR SINE VALG OG HANDLINGER”. Mikkel ryger til besindelse, og uddyber videre ”denne ansvarliggørelse af sin egen individualitet, og derved sit selv og personlighed, foregår som indoktrinering allerede fra barnsben. Jeg er af en mening, at vi allerede som barn bliver myndiggjort, idet opdragelsen foregår som en forhandling med barnet, mere end som en pædagogisk myndighed for autoritær disciplinering. Denne tidlige individualisering forklarer jeg ud fra to aspekter om selvbestemmelse og selvrealisering”. Bonne ryster på hovedet, og mumler ”senmoderniseringen synes at være blevet radikaliseret til et uomgængeligt ydre krav om personlig myndighed som på den ene side er et emfatisk indre krav om frihed til udfoldelse af ens personlighed, og på den anden side hører til vores egen Xbox360-generation.”

Bonne er new guy, og hans udsagn har derfor svært ved at komme igennem. Heldigvis bryder vores tourmanager ind, og får ro på gemytterne med disse erkendelsespotentialer; ”socialiseringen foregår i dag på samme præmisser. Hovedformålet er her, at man udvikler sig som selvdannede individ. Dette beskriver både du Rasmus, OG Mikkel som at skulle forhandle sit selvbillede i det sociale, og altså være ansvarlig for sin egen socialisering. Det er netop denne selvdannelse i det sociale, som er det spændende i forhold til at forstå denne senmoderne radikale individualisering. Selvdannelsen som en senmoderne betingelse, beskriver vi alle jo gennem denne optik, som en dannelse ved at overskride sig selv på mangfoldig vis i forskellige kulturer i forskellige kulturelle fællesskaber for at blive en interessant personlighed.”

Oppe foran bussen tilføjer chaufføren muntert til lyden af Nirvana, at ”denne overskridelse af sig selv, skal I ikke se, som et ønske om at være del af noget større, men som kortvarige hengivelser til andre kulturelle fællesskaber, med det henblik i at vende tilbage til sin tidligere selv tilstand med større indsigt. Selvdannelsens hovedpræmis kan siges at være disse momentane overskridelse i det sociale.” Der gryntes lidt fra forskellige hjørner af bussen, ikke alle er enige, men Ok, han har en pointe. Og sådan forsætter vi. Hele vejen fra København til Århus. Det er dejligt at spille i band, og for satan vi gør det godt!!

THE PSYKE PROJECT besøgte;

Oct. 15, 2009
Voxhall, Aarhus

Oct. 16, 2009
Paletten, Viborg

Oct. 17, 2009
Kansas City, Odense

Mere om bandet på MySpace.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA