x

Fra seks til fire konservatorier

Fra seks til fire konservatorier

Den 1. januar blev fire af landets seks musikkonservatorier slået sammen. Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og Nordjysk Musikkonservatorium i Ålborg blev slået sammen, mens Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg og Det Fynske Musikkonservatorium i Odense bliver slået sammen til ét, i øvrigt sammen med Skuespillerskolen i Odense.

– Overordnet set er det et politisk ønske fra Kulturministeriet, som ønsker, at konservatorierne har en vis volumen for at sikre sunde faglige miljøer, forklarer Jesper Asp, kommunikatør på det nye Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

– Der er ikke tale om nedskæringer, som der ellers ofte er ved fusioner. Til gengæld har vi fået ekstra penge til at gennemføre fusionen, siger han.

Administrationen på konservatorierne bliver slået sammen som noget af det første. I løbet af de kommende måneder skal der findes en model for de faglige miljøer på skolerne. Der skal fortsat være samme aktivitet og lige så mange elever på hver af konservatorierne.

– Det store arbejde bliver at tage det bedste fra de forskellige steder og kombinere det på en fornuftig måde. I Odense og Esbjerg supplerer vi allerede hinanden godt med vores respektive specialiseringer. I Esbjerg udbyder vi eksempelvis kirkemusik og filmmusik, mens Odense har Danmarks eneste linie for folkemusik, fortsætter Jesper Asp.

Som udgangspunkt skal eleverne kun følge undervisning et sted, men vil lave større fælles projekter på de fusionerede konservatorier. Det kan i stedet blive aktuelt, at underviserne skal pendle mellem byerne.

– Med de såkaldt bæredygtige faglige enheder mener Kulturministeriet, at der er bedre mulighed for at styrke kvaliteten i uddannelserne. Blandt de oplagte gevinster er flere fælles projekter og større sammenspilshold, korprojekter og big bands, tilføjer Jesper Asp.

Et af Kulturministeriets argumenter for konservatoriernes sammenlægning var den korte afstand mellem skolerne. De to københavnske musikkonservatorier, Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, bliver imidlertid ikke berørt af sammenlægningerne.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA