x

Boganmeldelse: Politikens Jazz Leksikon

Boganmeldelse: Politikens Jazz Leksikon

Når et nyt leksikon kommer på gaden, vil det af kritikere oftere blive bedømt på, hvad det udelukker end på, hvad det inkluderer. I særdeleshed når det gælder et leksikon, der bliver lanceret som opslagsværk inden for en specifik kunstretning – hvad enten denne eksempelvis er billedkunst, litteratur eller musik.

Men Peter H. Larsen og Thorbjørn Sjøgren har som redaktører på den nye udgave af Politikens Jazz Leksikon gjort et usædvanlig grundigt stykke arbejde og skabt et godt, gedigent og meget anvendeligt opslagsværk for den professionelle jazz-anmelder og den almindeligt jazz-interesserede. Redaktørerne har således givet sig selv nogle rammer og udfyldt disse med en – for læseren – prisværdig præcision og stramhed.

Selv om man kan undre sig over, at redaktionen ikke har fundet store nutidige musikere som eksempelvis Dave Koz, Richard Elliot, Lee Ritenour, Dave Grusin, Gerald Albright, Ray Parker Jr. og Peter Cincotti værdige til omtale. For blot at nævne nogle få af de fraværende figurer.
Denne kritiker skal imidlertid ikke dvæle unødigt ved spørgsmålet om, hvad værket ikke rummer. Men hæfte sig ved, at redaktørerne har truffet nogle valg og fravalg, at redaktørerne generelt set har prioriteret stoffet ud fra almindeligt udbredte væsentlighedskriterier, men også tilladt sig selv nogle sidespring, og at de i deres valg af fokusområder i korte, meget oplysende artikler undervejs – artikler om eksempelvis bestemte scener og disses udvikling og betydning for genren som sådan – har beskrevet de rammer, som musikken som genre har udviklet sig inden- og udenfor.

Selv om den nordamerikanske og skandinaviske scene naturligt nok fylder meget i et dansk opslagsværk om genren, kan man dog undre og ærgre sig over, at især den latinamerikanske, den afrikanske og den central- og sydeuropæiske scene er så sporadisk beskrevet. For at skåne læserne skal jeg dog undlade endnu engang at remse en liste over fraværende figurer op.

For når alt kommer til alt, fremstår værket som meget objektivt oplysende – til trods for at forfatterne ofte henfalder til subjektive vurderinger af de nævnte musikeres betydning og stil. Værket fremstår i øvrigt som helstøbt takket være de utallige fotos, som fra ende til anden skyldes den danske jazz-fotograf Jan Persson. Alene disse er opslag værd.

Red. Peter H. Larsen og Thorbjørn Sjøgren: Politikens Jazz Leksikon. Politikens Forlag, 412 sider, vejl. pris 299,- kr.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA