x

GAFFA tager pulsen på valget - 3. del: SF

GAFFA tager pulsen på valget - 3. del: SF

SF

Pernille Frahm - Kulturordfører 

Hvad går SF til valg på musikpolitisk?

- Først og fremmest går vi til valgt på at sikre, at der er en bedre økonomi til at få musik ud i hele landet. På vores sidste finanslov lavede vi en forøgelse af bevillinger til musikken på 20 millioner og på 40 millioner til Kunstrådet, så man også havde mulighed for at bevillige til spillesteder gennem Kunstrådet. Det er ikke nok, at vi har musik i København. Vi skal have det ud i hele landet. Vi går desuden til valg på, at vi vil have de musikalske fødekæder til at fungere, og det betyder for eksempel, at vi vil ændre på de katastrofale nedskæringer, der har været foretaget på musikundervisningen i folkeskolen, hvor man simpelthen ikke har en prioritering af et fag som musik. Vi går til valg på at sikre, at de kreative musiske fag bliver opprioriteret i folkeskolen, og vi har afsat et milliardbeløb til folkeskolen. Det er selvfølgelig ikke alt sammen til musik, men det er blandt andet for, at der også skal være plads til, at de typer af fag kommer til deres ret. Vi vil desuden have en bedre økonomi ude i kommunerne, og det gør vi igennem det økonomiske løft, der kommer som følge af vores 2020-plan, og det skulle betyde, at kommunerne får råd til at lade være med at skære ned på tilskud til musikskolerne. Så folk får råd til at have deres børn til at gå i musikskole, og så musikskolerne får råd til at lave ordentlig undervisning. Herudover vil vi gerne sikre, at MGK fortsat er et godt tilbud. I løbet af de sidste fire år, er en række MGK'er blevet lukket rundt omkring i landet, sådan at børn, der for eksempel bor nord for Hjørring, skal tage til Aalborg for at gå på MGK, og så kan det jo nærmest være lige meget. Vi har nogle regionale problemer på det område, og vi håber dels at vores støtte til Kunstrådet og dels at vores kommunale løft vil kunne hjælpe på det. Vi øremærker altså ikke nogle kroner, som kommunerne skal lave musikundervisning for, men det er et generelt løft, som vi er sikre på vil kunne mærkes i folkeskolens musikundervisning og i forhold til musikskolerne og MGK'erne.

Hvad har I gennemført inden for kulturpolitikken i løbet af de sidste fire år? Både inden for kulturen generelt men i særdeleshed inden for musikken?

- Man kan desværre ikke sige, vi har gennemført meget, for vi har jo haft en regering, som kører på et fast flertal. Vi har haft nogle enkelte undtagelser fra reglen på kulturområdet, hvor vi har lavet store fireårsplaner for filmområdet, kunstuddannelserne og Det Kongelige Teater, men vi har ikke kunnet få tilsvarende indflydelse på finansloven som sådan. Der har vi været sat fuldstændig udenfor, og det er ikke fordi, vi ikke har forsøgt. Men regeringen laver kun aftaler med Dansk Folkeparti. De er så kommet med nogle ting, som vi også har bedt om, men er blevet afvist på, og som Dansk Folkeparti så har fået lov til at få igennem. Jeg er jo egentlig ligeglad, så længe det går igennem, men sådan noget som sang i skolen er jo en fin ting – det er også bare lidt snævert. Det batter ikke så meget i forhold til at løfte de kreative musiske fag i folkeskolen, at børnene skal synge morgensang og får trykt en sangbog. Det er fint nok, men det er jo slet ikke det, vi snakker om.

Hvilke tanker har I gjort jer omkring musikken?

- Der er jo kommet en pengestrømsanalyse, som først og fremmest er et øjebliksbillede. Man skal være opmærksom på, at den jo ikke siger noget om tendenser, eller om hvordan udviklingerne er. Men der er nogle ting i den, som jeg synes er interessant at se på, og det, der er mest graverende, er, at vores musikeksport er ekstremt katastrofalt dårlig, og der er vi nødt til at gøre noget for at forbedre mulighederne for, at vores kunstnere kan komme ud at spille i udlandet. Der er et behov for at promovere danske kunstnere i udlandet, og jeg mener, der skal tænkes bedre sammen mellem kulturministeriet og erhvervsministeriet. Det er som om sidstnævnte har haft et alt for snævert fokus. Først under Bendt Bendtsen og siden under Lene Espersen og Brian Mikkelsen. Det er de gamle drenges netværk, der sidder der, og de tænker alt for lidt i nye baner. De overser fuldstændig de enorme muligheder, der ligger i hele oplevelsesøkonomien og herunder i musikken. Det er dybt frustrerende. Der vil vi sætte ind for at give et løft til musikeksporten. Vi er kommet med en fælles plan for den rytmiske musik sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten, og der kommer vi blandt andet ind på problematikken omkring musikeksporten.

Kunne I forestille jer en mulig omfordeling af midlerne, således at den rytmiske musik får lidt flere af de penge, den klassiske musik og symfoniorkestrene normalt tildeles?

- Jeg vil meget nødig tage penge fra nogle for at give dem til andre. Jeg vil hellere satse på, at vi kan løfte hele området. Hvis man skal have et symfoniorkester, gør det en forskel, om man har 10 eller 12 violiner. Det betyder noget i forhold til hvilke solister og dirigenter, der vil komme og optræde med orkestret, for der er mange, der ikke vil komme, hvis der ikke er fuld bemanding i orkestret. Heldigvis er jeg overbevist om, at det er en realistisk mulighed at tilføre flere penge til den rytmiske musik, og vi fjerner ikke flere penge fra kulturen. Der er ikke bare skåret ind til benet, der er skåret helt ind i benet.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA