x

GAFFA tager pulsen på valget – 6. del: Dansk Folkeparti

GAFFA tager pulsen på valget – 6. del: Dansk Folkeparti

Karin Nødgaard - Kulturordfører

Hvad går Dansk Folkeparti til valg på rent musikpolitisk?

- Vi ser vores primære opgave som at fortsætte det arbejde, vi er i gang med i forhold til at styrke børn og unges møde med musik som en del af kulturen. Vi er meget interesserede i både at styrke folks forbrug af musik men også i, at folk selv bliver udøvende inden for musikken. De to ting kan jo sagtens hænge sammen. Det er noget af det, vi har sat i værk, og det er noget, vi gerne vil fortsætte med at fokusere på.

Hvad har I gjort for at sætte det i værk indtil videre?

- I forbindelse med finansloven har vi fået fastetableret to ordninger. Den ene er huskunstordningen, hvor man kan få professionelle kunstnere ud som en slags gæstelærer blandt børn og unge. Det var en ordning, der stod til at skulle lukke, fordi det egentlig bare var en forsøgsordning i en fireårig periode, men vi syntes der var så mange gode takter i den, at vi ville støtte, at den kunne fortsætte. En anden ordning, vi fik gennemført, er den, der hedder Levende Musik I Skolen – også kendt som LMS. Det er en organisation, der arbejder på, at man skal prøve at nå ud til så mange skoleklasser som muligt i de danske kommuner på et år med forskellige typer af musikforestillinger og koncerter. Den var ikke ret udbredt, og i Dansk Folkeparti besluttede vi os for, at vi ville give den et ekstra skub bagi, så vi sørgede for, at den fik bevilliget nogle midler på Finansloven. Det kan gøre en forskel for et barn eller en ung at få lov at stifte bekendtskab med et klassisk instrument eller en guitar og finde ud af, at man synes, det er fantastisk og få en god kulturoplevelse ud af det. Det er jo ikke sådan, at samtlige elever bagefter skal få lyst til at gå ud at spille obo eller akustisk guitar. Det handler mere om at få en viden om, hvor dejlig musikken er, hvad man kan bruge den til, og hvad man kan udtrykke gennem musik. Det er en ordning, jeg har været meget glad for, og det er en ordning, der har fået en del positiv feedback, og det skal selvfølgelig være noget, der fortsætter, så vi til sidst får dækket samtlige kommuner i Danmark.

Hvad har I gjort jer af tanker omkring den rytmiske musiks vilkår?

- Sammen med regeringen har vi fået ændret nogle ting i forhold til erhvervsstøtteordningen. Jeg har ikke de præcise tal, men vi fik ændret en del i forhold til fordelingen.

Kunne du forestille dig en mulig omfordeling af midlerne, således at den rytmiske musik får lidt flere af de penge, symfoniorkestrene normalt tildeles?

- Jeg er fuldt ud klar over, at den rytmiske musik er vigtig, og at den måske også på en eller anden måde skal opprioriteres på nogle områder. Jeg vil bare ikke deltage i diskussionen om, hvorvidt man skal tage penge fra den klassiske musik og give til den rytmiske, for jeg synes det er en skæv diskussion at tage. Så synes jeg hellere, man skulle se, om man kan lave nogle tiltag, der kan styrke den rytmiske musik. Jeg ved at den rytmiske musik har nogle gode folk, der kæmper sagen ihærdigt – også over for os politikere, og det, synes jeg, er rigtig positivt. Jeg er også i rigtig god dialog med flere aktører fra den rytmiske scene og spillestederne, så selvfølgelig er det noget, vi har fokus på. Jeg vil bare ikke have, det skal ende med at være for eller imod det ene eller det andet. Så vil jeg hellere have, at man ser på den samlede kunststøtte og ser på, om vi bruger de penge, der er, bedst muligt, eller om man kan ændre i fordelingen af hele kunst- og kulturstøtteområdet. Det er der et udvalg, der er ved at kigge på lige nu.

Forbliver kulturstøtten så den samme, eller skal den tilføres færre eller flere penge fremover?

- Der er ingen tvivl om, at hvis vi havde en gavebod eller en statskasse uden bund i, så kunne vi sikkert sagtens finde flere penge til kulturen. Jeg er kulturordfører, jeg elsker kultur og er storforbruger af det, men jeg må også være realistisk, og derfor kan det heller ikke nytte noget, at jeg sidder og siger til jer eller til alle mulige andre, at vi kan finde flere penge til det område. Det ville være at snyde borgerne og vælgerne.    

 

 

 


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA