x

GAFFA tager pulsen på valget – 8. del: Enhedslisten

GAFFA tager pulsen på valget – 8. del: Enhedslisten

Enhedslisten

Per Clausen – Kulturordfører

Hvad går Enhedslisten til valg på musikpolitisk?

- Musikpolitisk er der jo ét område, som vi synes trænger til et løft i den økonomiske støtte, og det er den rytmiske musik. Man har jo i årevis kunnet konstatere, at netop den rytmiske musik har fået en forholdsvis lille del af de bevillinger, der er givet til området. Særligt hvis man kigger på de statslige bevillinger. Man har også kunnet konstatere, at der i de senere år - på grund af den økonomiske krise - er mange spillesteder, der har haft svært ved at klare sig. Så efter vores mening er der brug for et klart løft i støtten til den rytmiske musik, så musikpolitisk er det vores vigtigste prioritering.

Hvad har I fået gennemført inden for musik- og kulturpolitikken i løbet af de sidste fire år?

- Der må vi nok se i øjnene, at vi kun har været med i to store forlig, men de to forlig er begge ret gode. Det ene er et film-forlig, og det andet er, at vi har været med til at lave nogle aftaler omkring Det Kongelige Teaters økonomi, som har betydet, at de er blevet reddet fra en del nedskæringer. Men når jeg ikke er så stolt af det, skyldes det, at vi kun har været med inden for et par områder, og det betyder jo så, at der er en række andre områder, der er nødlidende, og der har vi ikke været i stand til at forbedre vilkårene. Problemet har været, at vi har haft en borgerlig regering, som lige siden, den kom til, har kørt en nedskæringslinje i forhold til kulturstøtten, og vores mulighed for at få indflydelse på det har været lig nul. Så vi ser frem til, at de kommende år vil give os mulighed for at sætte større fingeraftryk på hvad for en politik, der skal føres.

Hvilke tanker har I gjort jer omkring de forbedringer, der kunne ske på musikområdet?

- Vi synes, man skal øge de statslige bevillinger til den rytmiske musik med 50 millioner kroner i de kommende år, især hvis man skal skabe lige vilkår i forhold til den klassiske musik. Vi vil meget gerne give et reelt løft til den rytmiske musik, og vi mener, at de penge godt kan skaffes til kulturministeriets område, hvis vi for eksempel tager nogle af de penge, der i dag gives til erhvervsstøtte og bruger dem på kulturen i stedet for. Hvis vi giver de penge til kulturen, vil vi få flere arbejdspladser og mere udvikling ud af det, end den bevidstløse form for erhvervsstøtte, man har givet indtil nu. I forhold til hvordan pengene skal fordeles, så er det klart, at man er nødt til at give nogle penge, der er målrettet til de, der skriver, producerer og udgiver musik, men der skal også gives bedre muligheder for, at man kan arrangere koncerter ude på spillestederne. Der er en række forskellige områder, hvor man skal øge støtten, og vi synes, det er fornuftigt, at det sker i en dialog med de musikere, spillesteder og festivalarrangører, der er inden for den rytmiske musik, sådan at støtten gives på en måde, så flest mulige får mest muligt ud af pengene.

Kunne I forestille jer en mulig omfordeling af midlerne, således at den rytmiske musik får lidt flere af de penge, symfoniorkestrene normalt tildeles?

- Det er min opfattelse, at vi kan og skal skaffe flere penge til den rytmiske musik, uden at vi behøver at tage dem fra anden musik. Det er også det SF, Socialdemokraterne og Radikale Venstre har sagt i deres fælles udspil, hvor en del af indholdet går ud på, at man skaffer nogle flere penge til den rytmiske musik, uden at det bliver på bekostning af anden musik. Når det så er sagt, er det klart, at den nuværende fordeling mellem musikformer ikke er acceptabel, og at der skal ske et løft inden for den rytmiske musik, så vilkårene forbedres.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA