x

Få gratis eksporthjælp

Få gratis eksporthjælp

Born Creative er et relativt nyt tiltag under Danmarks Eksportråd, der giver gratis konsulentbistand til kreative virksomheder, som ønsker at komme ud over de danske grænser.

BornCreative henvender sig til design-,spil-, musik og medievirksomheder, og ved at udfylde et ansøgningsskema kan man blive godkendt til gratis inden for en ramme på 25 timer at få udviklet en international handlingsplan. Hvert område har tilknyttet en række erfarne branchekendte konsulenter, og ansøger man som band, managementbureau eller noget lignende musikrelateret, vil man blive hjulpet af advokatfuldmægtig Kåre Wanscher (billedet), der selv har opnået stor international succes som trommeslager i Michael Learns To Rock.

I en samtale med Wanscher omkring Born Creative fortæller han, at han på grund af sin tavshedspligt ikke kan nævne konkret, hvem der indtil nu har benyttet sig af tilbuddet. Men han kan dog afsløre, at han har ydet konsulentbistand til både teater/musicalforestillinger og managers for diverse rockbands samt dertil knyttede kunstnere.

Hvad er der så kommet ud af konsulentbistanden?
- Da jeg først har afsluttet forløbene i december måned, kan jeg ikke sige hvad der konkret er kommet ud af det. Samtlige virksomheder, som jeg har arbejdet med, har dog udtalt deres tilfredshed med forløbene. Både pga. den konkrete handlingsplan, og navnlig pga. det "spark bagi", som forløbet har givet virksomhederne i forbindelse
med aktivt at arbejde målrettet hen imod eksport.

På websiden Eksportstart.dk listes hvad konsulenterne kan hjælpe med således:

- check af eksportparathed,
- gennemførelse af individuel træning,
- rådgivning om markedsvalg
- at udarbejde en praktisk eksporthandlingsplan.

På websiden kan du desuden læse mere om det nye tiltag og finde et ansøgningsskema, hvis du skulle have interesse i at modtage gratis konsulenthjælp til din virksomhed.

Eksportstart.dk


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA