x

GAFFA på SXSW: Nordic Night en succes til sidst

GAFFA på SXSW: Nordic Night en succes til sidst

GAFFA er til stede på den store musikbranchefestival South By Southwest (SXSW) i Austin, Texas

Billede: MXD

Kristian Riis (billedet) gør status over MXD’s (Music Export Denmark) indsats på SXSW og fremhæver, at vigtige branchefolk fik set de danske bands, men at valget af spillested ikke fungerede optimalt.

MXD deltog i det fælles nordiske arrangement Nordic Nights på SXSW, hvor Funky Nashville og Moi Caprice spillede om torsdagen og Vincent Van Go Go leverede danserytmer om fredagen. Umiddelbart var det en tom sal, Funky Nashville stod over for om torsdagen, men vigtige branchefolk kom, og da Vincent Van Go Go som sidste danske band gik på scenen, var det foran en godt fyldt sal, der tydeligvis var kommet for at se Vincent og ikke bare kom tilfældigt forbi. Daglig leder af MXD, Kristian Riis, gjorde status over den danske satsning på følgende vis:

– Generelt set er der ingen tvivl om, at SXSW er en jungle, hvor man ikke kun bliver kastet for løverne, men først skal man have lokket løverne til at komme. Konkurrencen bliver hårdere for hvert år. Branchefolk er meget eftertragtede og ombejlede her på festivalen. Først og fremmest er det vigtigt, at SXSW ikke opfattes isoleret, men ses som en del af en større strategi. Det har været meget positivt, at alle danske bands har evnet at levere varen fra scenen og tage chancen, det gælder lige fra Funky Nashville til Under Byen, og det er også lykkedes at trække vigtige branchefolk til koncerterne.

Venuet er vigtigt
I sidste øjeblik blev der skiftet spillested på SXSW, hvilket ikke var til MXD’s fordel, forklarer Kristian:
– På Nordic Night har vi haft det problem, at der meget sent blev skiftet venue, hvilket har betydet, at mange har haft svært ved at finde stedet, og at meget få er kommet tilfældigt forbi, da stedet ligger på anden sal og ikke på gadeplan som vi oprindeligt var lovet.

Valg af venue er noget, vi skal være meget opmærksomme på fremover. Men det har været godt at se, at grupperne og deres repræsentanter for alvor har arbejdet for sagen og har evnet at skaffe en masse kontakter selv. MXD kan så nogle frø, for eksempel her på SXSW, men før, under og efter skal grupperne og deres repræsentanter selv være opsøgende og danne deres eget netværk. På Canadian Music Week er der ingen tvivl om, at både netværk, synlighed og gennemslagskraft fungerer rigtig godt. På SXSW er det sværere, men at dømme ud fra alle de mennesker, som har set de danske navne spille, og alle de møder der er blevet holdt og kontakter som er etableret, har det været indsatsen værd.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA