x

Chick Corea
Det Kgl. Teater, Gamle Scene
D. 05.07.2009 Kl. 20:00

Jazz på Gamle Scene - Chick Corea - piano solo concert.