x

Oplev Matador I Næstved V/allan
Grønnegades Kaserne, Kulturcenter
D. 24.04.2015 Kl. 18:00

Oplev Matador i Næstved v/Allan Huglstad

Foredrag - 2 aftener
Unummererede siddepladser

Foredragsdato: 21.04 og 28.04.2015

Varighed: kl. 18 - 21.00

Forfatteren Allan Huglstad vil på 2 aftener i april føre os gennem de lokale Korsbæk-købstæder i Næstved og Vordingborg og fortælle om personer og begivenheder under besættelsen.

Foredragene tager udgangspunkt i bogen "Kiv og krig" om Næstvedegnen under besættelsen.

Der vil blive serveret fortællinger, der af en eller anden grund ikke har kunnet offentliggøres tidligere.

F.eks. vil AH afsløre, hvem der likviderede hvem i Næstved.

Likvideringerne blev ikke efterforsket af politiet efter krigen, men i dag - 70 år efter

- er gerningsmændene forlængst døde, og de dengang tragiske begivenheder

- for begge parter - er i dag en del af vor historie.Foredragene vil omhandle såvel modstandskampen som livets gang i Lidenlund,

herunder tyskerpiger og krigsbørn, lokalpolitik, arbejdsløshed, byggeri osv.

Der vil blive vist masser af billeder og en enkelt Næstved-film om befrielsen.

Vægten vil blive lagt på at aflive nogle myter om sammenhold og modstandsvilje for at demonstrere,

at livet dengang var alt andet end hvidt og sort.

F.eks. historien om borgmesteren, der startede som Tysklandsarbejder,

eller hans kollega, der indledte sin politiske karriere med 4 år i det lokale Hitler Jugend.

Eller om officeren, der deltog i forberedelsen af et nazistisk statskup,

men som alligevel endte som oberst, Dannebrogsridder og regimentschef på Antvorskov Kaserne.

Eller den unge løjtnant, der efter 2 års engelsk krigstjeneste blev dårligt modtaget i officersmessen,

fordi han var "stukket af" under besættelsen

- og som ikke blev belønnet med forfremmelser.

Eller nidkære politimestre, hvis overdrevne samarbejde med værnemagten aldrig blev retsforfulgt.

Masser af den slags historier kan i dag fortælles,

fordi krigsgenerationen i dag stort set er uddød.

Der vil især blive draget sammenligninger mellem Næstved og Vordingborg,

der i 1930'erne begge havde et stort udviklingspotentiale.

Hvorfor gik udviklingen så forskelligt i de to byer under og efter besættelsen?

Hvorfor var der flere aktive nazister, værnemagere

og landsforræddere på Vordingborgegnen i forhold til Næstvedområdet,

selv om befolkningsunderlaget var nogenlunde det samme?

Kan årsagen til de to byers forskellige udvikling føres tilbage til 30'erne og 40'erne?

Forfatteren har hjulpet mange med oplysninger om familiemedlemmer,

nævnt i bøgerne, eller hvordan man finder oplysninger i arkiverne.

I forbindelse med mødeaftenerne vil AH stille sig gratis til rådighed med eventuel hjælp.

Bogen "Kiv og krig" er forlængst udsolgt, men kan lånes på bibliotekerne.

"Mange skurke få helte" kan fortsat købes, og forfatteren

vil medtage nogle eksemplarer, der sælges med rabat.21. og 28. april vil omhandle Næstvedegnen.

Den første aften vil emnet være modstandskampen

(blade, likvideringer, våbenmodtagelse, sabotage, gruppedannelse osv.)

Den anden aften vil emnerne være kommunister, nazister, lokalpolitik, byggeri,

jødiske flygtninge, dansk og tysk militær etc.Aftenen afsluttes med fotograf Mehlbergs Næstved-film om befrielsen.Arrangør: AOF Næstved & SusålandetForedrag nr. 151-946

Der serveres kaffe og kage i pausen

Mød forfatteren til bøgerne "Kiv og Krig"

samt "Mange skurke få helte"