x

Stereolog #1
Jazzhus Montmartre
D. 04.11.2018 Kl. 15:00

Anja C. Andersen (Astrofysiker / DK)

Ole Fogh Kirkeby (Filosof / DK)

Tao Højgaard (Guitar / DK)

Kristor Brødsgaard (Bass / DK)En af jazzens mere legesyge og innovative skikkelser, guitaristen Tao Højgaard, sløjfer saxofoner og trompeter, og bruger i stedet videnskabsfolk som melodibærere i ny koncertform på Jazzhus Montmartre. Tao Højgaard har, under sit alter ego Mute State, indbudt to af tidens mest anerkendte videnskabelige stemmer, astrofysiker Anja C. Andersen og filosof Ole Fogh Kirkeby, til at være solister i en anderledes koncertform. En koncertform, hvor en samtale imellem to videnskabsfolk gøres til melodistemme og dirigent i musikken. Musikken bliver en abstrakt vært og ordfører, der via lydlige strukturer, dynamiske skift og harmoniske kunstgreb inddeler videnskabsfolkenes samtale i stemningsmæssige kapitler.Både musikere og professorer vil forholde sig til emnet "Ånd og Struktur", et emne, der har en enorm betydning, ikke bare for kunst og videnskab, men for mennesker helt generelt. Anja C. Andersen er astronom og astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet og en meget aktiv formidler af astronomisk forskning. Ole Fogh Kirkeby er filosof, ledelsesteoretiker, forfatter og professor ved CBS. Dette bliver dermed ikke kun et møde mellem musik og dialog, men også et møde mellem natur- og samfundsvidenskabelige paradigmer.

One of jazz's more playful and innovative characters, guitarist Tao Højgaard, drops saxophones and trumpets, and instead uses scientists as melodic carriers in a new concert form at Jazzhus Montmartre. Tao Højgaard has invited two of the most recognized scientific voices, astrophysicist Anja C. Andersen and philosopher Ole Fogh Kirkeby, to be soloists in a different concert form, under his alter ego Mute State. A concert form where a conversation between two scientists is made conductor in the music. The music becomes an abstract host which through sound structures, dynamic shifts and harmonious artifacts, divides the scientists' conversation into mood chapters.Both musicians and professors will relate to the subject "Spirit and Structure", a topic that has a huge impact not just for art and science but for people in general. Anja C. Andersen is an astronomer and astrophysicist at the Niels Bohr Institute and a very active communicator of astronomical research. Ole Fogh Kirkeby is a philosopher, leadership theorist, author and professor at CBS. Therefore, this becomes not just a meeting between music and dialogue, but also a meeting between paradigms of both social and natural science.