x

Konfliktdemontering
Severin Kursuscenter
D. 10.05.2012 Kl. 08:30

Konfliktdemontering

Undgå at tale dig op i et hjørne

Dato: den 10. maj kl. 08:30

Pris inkl. billetgebyr kr. 2510,-Langt de fleste konflikter kan undgås. Det er muligt at have interessemodsætninger uden at blive fjender. Faktum er nemlig, at hovedparten af vores konflikter skyldes dårlig, misforstået eller tvetydig kommunikation. 

I løbet af dagen blotlægges konfliktens anatomi, og som deltager får du værktæjer og træning i at omsætte den nye

viden til konkrete handlinger. Du bliver bevidst om sprogets skjulte budskaber, og måske vil du undres over noget du tidligere har sagt. Erstat konflikter med nærvær

Gennem simple, men ikke helt lette øvelser og efterfølgende daglig træning af 3 minutters varighed vil du blive mere bevidst om din egen kommunikation, og dermed bedre til at undgå de klassiske konflikter.Advarsel: Ligesom al anden medicin har øvelserne bivirkninger. Blandt de ind-rapporterede bivirkninger er "øget nærvær", "mere respekt" og "større tilfredshed".Kursus forløb:

I kursets første del gennemgår Thomas Uhrskov ved hjælp af egne eksempler hans version af konflikttrappen. Hvad skaber konflikter, og hvorfor er konflikttrappen en rulletrappe, som nærmest automatisk får små konflikter til at eskalere? Hvordan og hvorfor ændrer konflikter karakter undervejs? Få forklaringen på, hvorfor en simpel konflikt pludselig vokser i intensitet og kommer til at handle om noget helt andet end den oprindelige interessemodsætning. 

Mange konflikter ender med at blive selvforstærkende og måden vi taler til hinanden på, virker som brændstof på konflikten.

Indenfor yoga findes "De 5 tibetanere", i Thomas Uhrskovs kursus møder du "De 5 rollemodeller", Mor, journalisten, Caroline, Tournesol og Michael Jacksson.Teori og praksis

I anden trediedel træder vi trin for trin baglæns ned ad konflikttrappen.

Gennem teori og øvelser finder du ud af, hvordan konflikter kan demonteres på de forskellige niveauer.Undervejs kommer Thomas Uhrskov til den vidunderlige konklusion at "idioter ikke findes".Deltagerne lærer, at god kommunikation ofte består i at holde kæft. Og det bliver klart for deltagerne, hvor styret vores kommunikation er af vores historie, følelser og holdninger. Begrebet "objektivitet" får et voldsomt skud for boven. Sidst på dagen er du måske nok en smule forpustet over, hvor svært det er at kommunikere enkelt og objektivt. 

Til gengæld har du fået en 3. minutters øvelse, som dag for dag vil gøre det lettere for dig at undgå konflikter. Det får du ud af kurset

- Klar viden om, hvorfor konflikter eskalerer

- At kende forskellen på interessemodsætninger og konflikter

- Teknik til at demontere konflikter

- Vide hvad du i virkeligheden siger

- Forstå forskellen på at beskrive og bedømme - og bruge denne viden i praksis

- Evnen til at reducere antallet og størrelsen af konflikter i dit liv

- Mere nærvær og færre irritationsmomenter

- Indsigt i egne reaktionsmønstreForplejning:

Dagen vil starte med fælles morgenmad kl. præcis 08.30-09.00.Arrangør: Speakers Club