x

Pumpehuset risikerer lukning

Pumpehuset risikerer lukning

Det københavnske spillested Pumpehuset er kommet i problemer, efter at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har fornyet den årlige driftsstøtte på 1,13 millioner, som i 2013 blev tildelt for 2013-2015. I stedet har Kultur- og Fritidsudvalget lagt op til, at Pumpehuset skal samarbejde med de københavnske regionale spillesteder samt har bevilget 600.000 kroner som en såkaldt afviklingsgaranti, der kan få afviklet de sidste arrangementer i Pumpehuset, hvis der ikke findes en langsigtet løsning.

– Jeg er dybt skuffet over Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, siger Pumpehusets direktør Kristoffer Buck Bramsen, der i 2011 købte driftsselskabet Pumpehuset sammen med Nordisk Film og Ronnie Hansen og senere købte de to partnere ud. Dengang var aftalen med Københavns kommune, at lejekontrakten løb til og med 2016, og at Pumpehuset havde huslejefritagelse mod selv at vedligeholde bygningen.

– Siden jeg overtog Pumpehuset, har vi haft overskud hvert år, vi har haft cirka 250 arrangementsdage og 5-800 optrædende navne hvert år, og når vi når til nytår, har 60.000 gæster set et show i Pumpehuset eller Byhaven i år. Det har hele tiden været min og bestyrelsens klare forventning, at det var en ren formalitet, at vi ville få fortsat driftsstøtte i 2016-2020 og en forlængelse af lejekontrakten, men medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget har tilsyneladende ikke prioriteret Pumpehusets fremtid højt nok, siger Kristoffer Buck Bramsen.

Pumpehuset er ikke et regionalt spillested, men Kultur- og Fritidsudvalget, der indstiller til staten, hvilke spillesteder der skal udpeges som regionale spillesteder, har udtalt, at man næste gang vil prioritere ansøgninger fra spillesteder, som har indgået et forpligtende samarbejde med andre spillesteder, hvilket kunne være et spillested som Pumpehuset. De nuværende københavnske regionale spillesteder er Culturebox, Global, Jazzhouse, Loppen og Vega, men den fireårige aftale udløber ultimo 2016. Ansøgningen for at blive regionalt spillested 2017-2020 er i København 17. december 2015, men Kristoffer Bramsen har ingen planer om at søge på Pumpehusets vegne.

– Vi mener ikke, at det med de kulturpolitiske strømninger, der løber nu, er realistisk, at der udpeges endnu et regionalt spillested i København, og vi har heller ikke lyst til at være et spillested med et endnu højere støtteniveau, som det er tilfældet med de regionale spillesteder. Vi vil hellere være et spillested med en stor egenindtjening og en mindre støtteandel.

Hvad synes du så om idéen om et samarbejde med de regionale spillesteder?

– Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvordan det skal fungere, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at finde en løsning. Mit håb er dog en langsigtet løsning med kommunen om både en lejekontrakt og et fast støtteniveau.

GAFFA vender snarest tilbage med kommentarer fra en repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalget.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA