x

Tid til et musikmanifest

Tid til et musikmanifest

Folkeskolens Musiklærerforening, Dansk Musikpædagogisk Forening og Gymnasieskolernes Musiklærerforening er gået sammen om at lave hjemmesiden musikmanifest.dk, der er sat i verden for at bedre vilkårene for musikundervisningen i såvel folkeskolen, gymnasiet og musikskolen.

Sammenslutningen finder det problematisk, at musikfaget i folkeskolen tildeles færre resurser end andre fag – dels i kraft af et lavere timetal, dels i kraft af en nedjustering på læreruddannelsen.

I gymnasiet er musik – for første gang siden gymnasieskolens start i 1800-tallet – ikke længere obligatorisk, lige som musiktilbudene halter flere steder.

Endelig mener sammenslutningen, at musikskolen er presset af dårlig økonomi og mangel på regulerende lovgivning.

På nævnte hjemmeside kan man skrive under på manifestet og/eller lave en sympati-erklæring.

Tjek musikmanifestet hér


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA