x

DMF: DR presser musikere til at melde sig ud

DMF: DR presser musikere til at melde sig ud

På Dansk Musiker Forbunds hjemmeside kan man læse, at Danmarks Radio er kommet med følgende melding til optrædende musikere:

"Vi vil gerne have dig med, men du kan ikke få penge, og du er nødt til at melde dig ud af DMF."

Med en sådan melding tror DR, ifølge juridisk konsulent H.C. Tjellesen fra DMF, at de kan omgå musikernes overenskomst for deltagelse i tv.

Faktum er dog, at overenskomsten gælder alle musikere uanset organisationstilhørsforhold, oplyser han videre.

DMF har kendskab til flere tilfælde, hvor musikere er blevet presset af DR med henblik på at melde sig ud af fagforeningen for at spille uden betaling, men vil gerne høre fra flere, da fagforeningen for tiden forbereder at trække DR i retten.

DMF oplyser, at en musiker i dette års udgave af Dansk Melodi Grand Prix oplevede at blive stillet over for det ultimatum at skulle melde sig ud af Dansk Musiker Forbund for at få lov til at spille og uden at få løn af DR.

DMF har flere gange påtalt episoderne over for DR, da det øjensynligt har stået på i flere år. "Men det virker som om DR ikke tager det alvorligt," siger Tjellesen og fortsætter: "Vi har også bedt DR om dokumentation for betaling af musikere, men det har de heller ikke imødekommet."

Konsekvensen kan nu blive, at DMF bringer sagen for arbejdsretten på grund af overenskomstbrud og organisationsforfølgelse, hvilket er nogle alvorlige punkter, fortæller Tjellesen. Taber DR sagen, kommer radio- og tv-stationen til at betale en bod.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA