x

Stigning i digital omsætning

Stigning i digital omsætning

De danske pladeselskabers brancheorganisation IFPI Danmark har netop offentliggjort medlemmernes samlede omsætningstal for året 2007. IFPI’s medlemmer tæller 35 pladeselskaber, der samlet står for anslået 95% af salget af indspillet musik i Danmark.

Den altoverskyggende positive nyhed er den fortsat voldsomme vækst i det digitale musiksalg. 2007 lå med en omsætning på 54,4 millioner kroner 77% over salget i 2006. Dermed udgjorde den digitale andel af den samlede omsætning 8,8% mod en andel på 4,8% året før - en stigning på 83%.

Denne markante forøgelse af det digitale marked rækker dog ikke til fuldt ud at kompensere for branchens fald i salg af fysiske produkter, primært cd’er. Det fysiske marked faldt 8,5% i forhold til 2006. Og målt i kroner ligger den samlede 2007-omsætning 4,5% under 2006.

På det fysiske marked er det særligt det almindelige cd-album, der går tilbage (11%), mens cd-bokssæt går 7% frem sammenlignet med 2006. Selv om IFPI-medlemmernes salg af vinyl-album kun udgør 0,2% af den samlede omsætning, er der - i den mere kuriøse afdeling - også fremgang på dette område med 17%.

Musik-dvd’er tegner sig til gengæld for en tilbagegang på 1/4 i forhold til 2006, og udgør nu 2,8% af selskabernes samlede omsætning. At der dog stadig også er potentiale for pladeselskaberne på dette marked, er de klassiske musik-dvd’er et godt eksempel på. De havde i 2007 en fremgang på 13% sammenlignet med året før.

Væksten på det digitale marked sker inden for en række forskellige områder. Og ikke mindst en fremgang på 72% for digitale album vejer tungt i regnskabet. Det tyder på, at 2007 blev året, hvor også en ældre demografi fik øjne og ører op for de lovlige downloadmuligheder, og brugerne benyttede sig af denne økonomisk fordelagtige måde at købe et helt album på. Men også salget af enkeltnumre fortsatte opturen med en vækst på 65% .

Det ser altså ud til, at det i den grad bliver de digitale formater, der bliver de førende i fremtiden, men det kan vel ikke komme som den helt store overraskelse.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA