x

Arbejdet med ny aarhusiansk koncertplads er sat i gang

Arbejdet med ny aarhusiansk koncertplads er sat i gang

Eventpladsen, der fremover vil huse arrangementer som blandt andet NorthSide og Grøn Koncert, forventes at stå klar til april 2021. 

Det tidligere lossepladsområde, Eskelund, er i gang med en total renovering. 10 millioner kroner er indtil videre afsat til at skabe det nye koncertsted i Aarhus, og NorthSide, der ellers ville være hjemløs efter 2020 grundet boligbyggeri, kan hive teltpløkkerne op af jorden på Lokesvej i Åbyhøj og flytte ud til Eskelund i Viby.  

Beslutningen blev truffet sidste år, og nu er der sat undersøgelser i gang på det forhenværende lossepladsområde, der skal afdække områdets kapacitet samt eventuelle arkæologiske overraskelser. 

LÆS OGSÅ: KOMMENTAR: Indfør stillezoner på festivaler

"Nu går vi gang med med at undersøge det sydvestlige hjørne af pladsen, der ligger ud til ringvejen og motorvejsudfletningen", har driftschef i Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, udtalt til Jyllands Posten. "Området har tidligere været brugt til henlæggelse af slam fra Brabrand Sø, og det er tilvokset og har ikke længere nogle naturværdier, så vi rydder området, og dermed får vi en bedre idé om, hvad det kan bruges til". 

Han fortsætter: "Tidsplanen er presset, men vi tror, at vi kan nå det. Hvis der dukker arkæologiske fund op, må vi forholde os til det, og vi har heldigvis et fint samarbejde med Moesgaard Museum, og i forhold til det tidligere lossepladsområde, som også er et å-område, skal vi have undersøgt, hvad det kan bære i forhold til f.eks. tunge køretøjer".

LÆS OGSÅ: UNDERSØGELSE: Denne landsdel er vildest med festivaler

Ifølge planen vil næste år gå med planlægning og projektering, hvor det konkrete anlægsarbejde går i gang i 2020. Den nye park- og eventplads vil danne rammerne for en lang række kulturarrangementer. 

 


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA