x

Efterskolebands laver Aftryk

Efterskolebands laver Aftryk

Østhimmerlands Ungdomsskole, Rebild Kulturskole og Dansk Rock Samråd afvikler i samarbejde 22. maj festivalen Aftryk, hvor en lang række bands med forbindelse til danske efterskoler vil optræde.

Bag ideen til Aftryk står Kasper Eistrup, der udviklede konceptet sammen med Østhimmerlands Ungdomsskole og lukkede den første udgave af festivalen i 2006 sammen med sit band Kashmir.

Sidste år lukkede Figurines festivalen, og i år er det Oh No Ono, der står som sidste band på programmet.

I en pressemeddelelse beskrives bevæggrundene for afviklingen af Aftryk således:

"Efterskolerne repræsenterer et eksperimenterende miljø, hvori musikken har en central rolle. Dels fordi sammenhængen mellem musik og identitet er af afgørende betydning for mange unge, og dels fordi musikken som udtryksform i dag i kraft af musikskolernes bredde for mange er den kunstneriske udtryksform, som flest elever har interesse for og et aktivt forhold til.

Derfor er efterskolerne ofte det miljø, hvori vækstlaget begynder at spire. Et vigtigt miljø, som det har perspektiv at stimulere.

Det er baggrunden for, at vi er i gang med at skabe et samlet koncept for udvikling af dette første led i den musikalske fødekæde. Det led, hvori bevægelsen fra musikskolernes ofte styrede proces bevæger sig over i den skabende proces".

I et forsøg på at styrke den proces har Kunstrådet bevilget penge til ansættelse af Kim Munk fra The Broken Beats til i forbindelse med Aftryk '09 at styrke talentudviklingen på efterskoler i Danmark.

Blandt de udvalgte bands til dette års festival vælges et enkelt desuden ud og får lov til at spille på dette års Spot Festival i Århus.

Aftryk afvikles 22. maj ved Møllen i Bælum.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA