x

Fra backpacker til barchef

Fra backpacker til barchef

Mike Thomsen er barchef i VEGA, hvor han efter nogle år som backpacker startede i kælderen med at håndtere fadøl. VEGA og musikmiljøet bjergtog ham, og nu otte år senere har han taget hele vejen fra kælder til kvist i det ikoniske musikhus på vesterbro. og snart har han også en HD uddannelse fra CBS i rygsækken.
 

DA JEG I 2011 oplevede en koncert med ’Queens of the Stone Age’, var mit hjerte tabt til VEGA. Jeg blev simpelthen bjergtaget af stedet, siger en begejstret Mike Thomsen. Efter et kort besøg på Copenhagen Business School (CBS) lige efter gymnasiet og et par år som backpacker, var han netop startet på et deltids­ job i kælderen i det ikoniske musikhus på Vesterbro i København.

– Jeg var ikke klar til at gå videre med en traditionel uddannelse. Derimod havde jeg brug for at tjene penge til at leve for og til at betale lidt lån tilbage, som hav­ de været med til at finansiere mit glade liv på farten med eksotiske oplevelser. Så jeg søgte på et opslag om jobbet i kælderen, hvor jeg skulle håndtere en masse praktik omkring driften af VEGAs barer. Der skulle sim­pelthen penge i kassen. Jeg var fattig som en kirkerotte, fortæller Mike. Han fik jobbet, og lige siden har han haft sit arbejdsliv i VEGA.
 
Fra at være ham, der helt praktisk sørger for øl i ha­nerne, når musikken spiller, er Mike i dag chef for bar­afdelingen, der blandt andet beskæftiger 160 service­ medarbejdere. Han har således ansvaret for driften og udviklingen af i alt 11 barer fordelt på de tre scener Store VEGA, Lille VEGA og Ideal Bar. Han har, som han siger, ta­get hele vejen fra kælder til kvist i musikhuset på Vester­bro. Og der er stadig øl i hanerne! Mike Thomsen sidder i dag også i VEGAs ledergruppe og er således med i den strategiske ledelse af spillehuset. – I dag er det mit ansvar, at barerne hele tiden fun­gerer og udvikler sig, så vores koncertgæster får den til enhver tid bedst mulige oplevelse.
 
"Uden glade og motiverede medarbejdere, fungerer det bare ikke"
 
Det indebærer blandt andet, at vi indretter barerne, så der ikke opstår køer. Men også at vi følger med i publikums ændringer i drikkevaner og behov, så vi tilbyder de fadøl, den vin el­ler de drinks, vores gæster gerne vil have, forklarer Mike, der også er meget opmærksom på, at skabe et arbejds­miljø, hvor barpersonalet trives: - Uden motiverede og glade medarbejdere, fungerer det bare ikke! 
 

gallery_large

Fra ufaglært til chef med HD

Mike Thomsens tur gennem VEGAs barforretning har via forskellige jobfunktioner taget otte år. Han kender derfor ’hytten’, som kan kalder VEGA, rigtigt godt. Med det øgede ansvar for både personale og økonomi fik han behov for at få en mere professionel business værk­ tøjskasse. Derfor startede han i 2016 på en fireårig HD deltidsuddannelse på CBS, som han gennemfører, sam­tidig med at han passer sit job i VEGA

– Jeg fik simpelthen brug for at få noget viden og teo­ri, for bedre at forstå forretningen VEGA, og det jeg lave­ de. Og for at kunne videreudvikle VEGAs barer og snak­ke med på det niveau, hvor der nu var væsentligt større forventninger til min beslutningskompetence. Her pas­ser HD uddannelsens indhold og fleksibilitet perfekt til mig, der hvor jeg er i mit arbejdsliv og karriere, fastslår han, samtidig med at han kalder sin flirt med CBS lige efter gymnasiet for en total misforståelse:

– Jeg var slet ikke parat til at gå i gang med at studere på det tidspunkt. Derfor er det også bare supergodt for mig, at der findes en mulighed som HD, hvor jeg kan få en uddannelse, der er på højt niveau, og som er an­erkendt i erhvervslivet, samtidig med at jeg kan blive i mit job.

Mike Thomsen afslutter sit HD studie på CBS i 2020, og i det afsluttende modul fokuserer han på organisa­tion og ledelse:

– Det er helt sikkert en gevinst for mig, men også for mit team af medarbejdere og VEGA. Faktisk har jeg alle­ rede haft stor nytte af den viden, jeg har tilegnet mig de første tre år på HD. Først og fremmest har faget erhvervs­ økonomi givet mig en langt stærkere forståelse for, hvor­dan man overordnet driver en forretning med budgette­ring, regnskaber, indkøb, prissætning, avancer osv.

– Nu hvor jeg er i gang med organisation og ledelse, har jeg på det seneste fået nogle rigtigt fine ah­ha ople­velser. Eksempelvis kunne jeg sidde og nikke med åben mund igennem hele modulet omkring forandringsle­delse. Jeg havde selv lige været igennem en proces med implementering af et nyt tiltag i VEGA, og kunne plud­selig meget bedre forstå, hvorfor noget gik mig imod, og andet gik fint.

Væksthuset VEGA

gallery_large

Barchefen taler begejstret om VEGA, som han opfat­ter som en levende organisme – en skøn blanding af kultur, kreativitet og business, der tilsammen gør det historiske hus til et fyrtårn og en drivkraft for det ryt­miske musikmiljø. Ikke blot i København, men i hele Danmark!

– VEGA har store etablerede navne på programmet, men er også et springbræt for nye bands og nye musik­ genrer. Vi tager vores rolle som national frontløber og fødselshjælper indenfor den rytmiske livemusik alvor­ ligt og føler et særligt ansvar for at gøde vækstlaget i musikmiljøet, fastslår han.

Mike er selv storforbruger af musikoplevelserne i VEGA. Han forsøger at være så meget som muligt til stede i huset, når musikken spiller. Når bølgerne går højest i VEGAs højsæ­son, kan man møde Mike på gulvet to ­tre gange om ugen.

– Jeg vil gerne være meget til stede, både for min egen og for personalets skyld. Og så skulle jeg jo nødig gå glip af min næste ’Queens of the Stone Age’ oplevelse, slutter han med et glimt i øjet.

VEGA gennemfører årligt omkring 450 arrangemen­ter med mere end 200.000 gæster. Med omkring 30 fuldtidsansatte og 130 løst tilknyttede medarbejdere, er det således ikke nogen helt lille bolchebutik, barchef Mike Thomsen og hans kolleger driver på Vesterbro.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA