x

RAPPORT: En genåbning af kulturen har kun "nogen betydning" for folkesundheden

RAPPORT: En genåbning af kulturen har kun "nogen betydning" for folkesundheden

En ekspertgruppe, Den Faglige Referencegruppe, har offentliggjort en rapport, hvori der vurderes, hvilken indvirkning nedlukningen har for forskellige grupper i samfundet, både når det kommer til smitteudbredelsen, samfundsøkonomien, danskernes frihed og ikke mindst befolkningens trivsel. Den viser både godt og skidt nyt for kulturlivets genåbning.  

For mange af os kulturkonsumenter, koncertgængere og musikelskere har corona været en kæmpe prøvelse. De fleste af os savner festivalerne og koncerter, hvor man kan stå op, danse og smide hæmningerne. Og for en stor del af os har den totale nedlukning af kulturlivet en negativ effekt på vores mentale helbred.

I det store perspektiv er det dog ikke alle, der har det sådan, ifølge en ekspertgruppe.

Rapporten er bestilt af regeringen, som har fået en ekspertgruppe til at vurdere, hvordan en genåbning af samfundet vil være bedst i forhold til de fire parametre: Smitteudbredelse, Samfundsøkonomi, Danskernes frihed og Befolkningens trivsel. Og helt overordnet, er eksperternes vurdering, at en genåbning af kultur- og fritidsinstitutioner har en "lav indvirkning" på samfundsøkonomien og "nogen betydning" for trivsel og sundhed.

Til sammenligning bliver kategorier som "videregående uddannelser" og "arbejdspladser" også vurderet til at have "nogen betydning" for trivsel og sundhed, mens "grundskole", "ungdoms- og voksenuddannelser", "idræts- og foreningsaktiviteter", "forsamlinger op til fem personer" og "arrangementer i private hjem og sociale kontakter" har størst betydning.

I rapporten står der blandt andet, at der er store forskelle på konsekvenserne for de enkelte individer. Kunst og kultur er for nogle personer meget vigtig for mental trivsel, andre benytter ikke tilbuddene. Brugere af kulturelle tilbud er formentligt mere robuste end den øvrige befolkning, vurderes det i rapporten.

LÆS OGSÅ:  Spansk festival laver forsøg uden fysisk distance – positivt resultat

Musikoplevelser har en helbredende effekt 

Lektor i musikterapi Stine Lindahl Jakobsen kunne tilbage i oktober over for GAFFA fortælle, at musikoplevelser har en helbredende effekt på den mentale sundhed. Det fortalte hun oven på, at oplevelsesindustrien i et fælles opråb til Christiansborg udtalte, at danskernes helbred er truet, på grund af oplevelsernes begrænsinger. 

– Det, at vi ikke kan samles om kulturoplevelser kan sagtens tænke at påvirke mental sundhed og netop depression og angst. Kulturoplevelserne kan nemlig være med til at modvirke mental sårbarhed og kan samtidig hjælpe folk med at komme sig over det efterfølgende i en rehabiliteringsfase, sagde Stine Lindahl Jakobsen.

Går ud over den individuelle frihed

Til gengæld betegner eksperterne kulturinstitutionernes betydning for den individuelle frihed som "vigtig" og deres virkning på smitteudbredelse som "lavest/middel". 

De aktuelle lukninger i kultur- og erhvervsliv vurderes generelt at have betydning for den enkeltes frihed, da der er tale om begrænsninger for de erhvervsdrivendes muligheder for at drive egen virksomhed. Herudover har lukningen betydning for en stor målgruppe af borgere, som ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter, som knytter sig til de pågældende kultur-, fritids- og erhvervsaktiviteter. 

Tiltagene har dermed også betydning for borgernes mulighed for at udleve deres menneskelige potentiale. Med de beskrevne lempelser vil de erhvervsdrivende kunne genåbne, og borgere vil kunne genoptage en række aktiviteter inden for rammerne af en række begrænsninger på antal, arealkrav mv. De beskrevne lempelser inden for disse kategorier er på den baggrund vurderet som ”Vigtig” ud fra de fire kategoriserede observationer. 

LÆS OGSÅ: 
VIROLOG: Vaccine-plan letter meget på festival-situationen – men intet er sikkert

Langtfra i top på prioritetslisten

På trods af at eksperterne placerer kulturinstitutionernes indvirkning på smitteudbredelse som "lavest/middel", ligger de alligevel langt fra i top på den prioriterede liste over eksperternes anbefaling til politikerne om, hvad der bør åbnes op for først. 

Øverst på listen ligger grundskolen, og åbning af udendørs kulturinstitutioner med skærpede smitteforebyggende foranstaltninger får således kun en mellem prioritet. Det samme gælder hævning af forsamlingsforbuddet fra de nuværende fem til 10. Lavest prioritet har en genåbning af steder og begivenheder, hvor alkohol indgår som barer, værtshuse og festivaler.

Læs hele rapporten her


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA