x

BilletNet: Kunderne må slå koldt vand i blodet

BilletNet: Kunderne må slå koldt vand i blodet

Der står bag på BilletNet-billetterne, at man får pengene tilbage i tilfælde af aflysning. Eftersom Wig Wam blev aflyst, hvorfor betaler I så ikke pengene tilbage til dem, der har købt billet?

- Der er ikke kun tale om en aflysning, det er en betalingsstandsning. Arrangøren har pengene, men selv hvis vi havde haft pengene, måtte vi ikke udbetale dem. Pengene skal indgå i boet. Det er regler, vi skal overholde. Kunderne må slå koldt vand i blodet - det kan jo være, at Rock On finder pengene. Når vi ved noget, melder vi selvfølgelig ud, siger Lone Carstensen fra BilletNet.

Hvordan hænger det sammen juridisk?

- Arrangøren er altid ansvarlig. De kan vælge, om de vil have os til at håndtere uddelingen af pengene, eller om de selv vil stå for det, men igen: dette gælder ikke i en betalingsstandsning. BilletNet formidler bare varen.

Vil I ændre teksten bag på billetterne


- Vi ved ikke, om vi vil ændre det, der står bag på billetterne. Det er ikke noget, vi har haft oppe til diskussion.

Hvad gør I nu?

- Vi venter på advokaten, som har tilsynet med boet og et udspil herfra - det forventer jeg kommer i dag, og så melder vi ud til vores kunder.

Hvor skal man klage som kunde?

- Jeg ville klage til Rock On, som så sikkert sender det videre til advokaten, som har tilsynet med boet. Kunden får så et brev fra advokaten. Men der kan gå mange dage.

- Nogle kunder mener, at Telia skal betale, fordi der står "Telia præsenterer" på billetter etc., der står ikke Rock On på noget. Altså tror folk, at Telia skal holdes ansvarlige.

Hvordan sikrer man sig som forbruger i fremtiden i forhold til at købe billet hos jer?

- Det er arrangørerne, du skal spørge - vi sikrer os på alle de måder, vi overhovedet kan. Ved en aflysning skal de stille pengene til rådighed for kunderne, men det gælder ikke ved en betalingsstandsning.

Hvordan vil I forholde jer i fremtiden i forhold til store arrangementer såsom Wig Wam?

- Vi kan sagtens forestille os, at vi i fremtiden vil aflevere pengene til arrangøren EFTER en koncert. Vi vil skærpe reglerne, og vi vil undersøge kreditværdigheden nærmere, selv om vi gør det grundigt allerede nu.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA