x

Afgørelse i sagen om Wig Wam-billetter

Afgørelse i sagen om Wig Wam-billetter

Forbrugerklagenævnet kom i dag med en lynafgørelse i sagen om refundering af Wig Wam-billetter, og den kom IKKE forbrugerne til gode. Nævnet mener ikke, at billetkøbere kan kræve penge tilbage af BilletNet. Sagen er principiel og danner derfor præcedens for samtlige billetkøbere, der måtte ønske at klage.

De fem medlemmer af Forbrugerklagenævnet var ikke enige i afgørelsen. Tre ud af fem medlemmer mente, at bagsideteksten på billetterne er arrangørens oplysninger til kunderne. Begrundelsen lyder yderligere, at forbrugeren ikke kan forledes til at tro, at BilletNet er arrangør, og at BilletNet derfor ikke har noget refunderingsansvar.

De to sidste medlemmer holder stadig på, at bagsideteksten, som lyder på, at billetterne refunderes i tilfælde af aflysning, står særskilt og med BilletNets logo påtrykt. De mener derfor, at BilletNet skal refundere billettens pris.

Afgørelsen betyder altså, at koncertarrangøren, som i dette tilfælde er Rock On, og ikke BilletNet, kan holdes ansvarlig. Forbrugerstyrelsen anbefaler derfor, at man retter henvendelse til advokat Casper Moltke. I den forbindelse kan Gaffa.dk oplyse Forbrugerstyrelsen og GAFFAs læsere om, at Casper Moltke ikke længere er kurator for boet efter Rock On - og at Rock On er lukket.

GAFFA arbejder stadig aktivt på sagen, så følg med her på nyhederne og på GAFFAs service til indehavere af Wig Wam-billetter


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA