x

Tag uddannelse som musikmanager i Århus

Tag uddannelse som musikmanager i Århus

En ny uddannelse har set dagens lys på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Music Management-videreuddannelsen er skabt i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium. Undervisningen vil trække på lærerkræfter fra både musikbranchen og de nævnte institutioner. Uddannelsen retter sig mod alle dele af musiklivet, såvel rytmisk som klassisk.

De 8 optagne på uddannelsen starter i januar 2003. Ansøgningsfrist er den 4. oktober. Der er mulighed for at deltage i et orienteringsmøde nu på mandag den 23. september fra klokken 19.00-21.00 i konservatoriets Lille Sal på Fuglesangs Allé 26 i Århus.

I sit eget pressemateriale skriver Det Jyske Musikkonservatorium om uddannelsen:

Uddannelsens niveau:

Music Management-videreuddannelsen er en toårig uddannelse på diplomniveau. På længere sigt tænkes den suppleret med en overbygningsuddannelse, en master i Music Management.

Uddannelsens opbygning:

Music Management-videreuddannelsen er en deltidsuddannelse over to år. Det er altså muligt at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, mens man gennemgår uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen omfatter en lang række fag såsom markedsføring, jura, erhvervsøkonomisk forståelse, musikeksport, dialogisk kommunikation og personlig træning, kreativt business-design, projektledelse, musikkultur, musikbranchen og praktikforløb.

Hvem kan søge uddannelsen:

For at kunne søge ind på uddannelsen skal du have
- afsluttet en gymnasial uddannelse med engelsk på B-niveau (studentereksamen, HF, HTX el. lign.)
- minimum to års relevant erhvervserfaring, gerne fra musikbranchen (f. eks. spillesteder, pladebranchen, kulturhuse, booking, forlag, medier) eller fra beslægtede brancher (f. eks. film, teater, radio, TV).
Det er altså ikke nødvendigt at kunne spille et instrument for at søge uddannelsen - men kærlighed til musik er en betingelse!

Ansøgning om optagelse på uddannelsen:

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som belyser din baggrund og din interesse for musik og musikbranchen. På baggrund af de indkomne ansøgninger udvælges et antal personer, som kommer til optagelsesprøve. Optagelsesprøven foregår i efteråret 2002. Optagelsesprøven former sig som en workshop, der skal identificere ansøgerens personlige kompetencer og evner som enkeltperson og som en del af et dynamisk team.

Se mere på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA