x

Roskilde strammer adgangskrav

Roskilde strammer adgangskrav

Roskilde Festivalen har nu præciseret hvilke vilkår man skal opfylde, for at deltage i Roskilde Festival 2001. De lyder således:

Adgang til campingarealerne:

Fra lørdag d. 23. juni kl. 10.00 vil der være mulighed for at slå telt op på særligt anviste, ikke centralt beliggende arealer. På disse arealer vil der være fungerende toiletter, men ingen øvrig service. Gyldig forsalgsbillet skal vises ved indgang til disse arealer.

Arealerne åbnes for publikum mandag d. 25. juni kl. 12.00

Fra dette tidspunkt er der fuld service på campingområdet - handel, bad, toiletter og øvrig service.

Følg campingvagternes tilrettevisninger og sørg selv for at holde fornuftig afstand til nabotelte. Hold brandveje helt fri for både telt og barduner. Bål, fakler, haveblus, stearinlys, kogeapparater o.lign. må ikke anvendes. Madlavning med kogeapparater skal forgå på de såkaldte kogeøer.

Arealerne lukkes for publikum mandag d. 2. juli kl. 14.00

Publikum på Campingarealerne vækkes kl. 11.00 og informeres om, at arealerne skal være forladt senest kl. 14.00, hvor også handel og serviceaktiviteter lukkes. Maskinel rengøring starter kl. 16.00.

Indirekte har ændringen på campingområdet noget med ulykken sidste år at gøre. Reglerne for camping på festivaler strammes ret meget af de danske myndigheder - gældende overalt i Danmark, altså også på Skanderborg, Midtfyn, Langeland osv. Ændringerne i reglerne betyder, at der skal væsentligt flere folk til at bemande områderne - og områderne må ikke være i brug uden denne bemanding. Desuden skal ethvert campingområde, der er i brug, være fuldt funktionsdygtigt, hvad angår sanitet, renovation og brandrundering. Altså et voldsomt personale- og ressourceforbrug, som kun kan begrænses ved, at ikke hele det meget store område tages i brug på én gang. At pladsen er åben fra weekend'en før er ikke nyt. Meget få er i tidligere år kommet før dette tidspunkt.

Møbler og lignende:

Dagligstuemøbler (lænestole, sofaer og lignende) må ikke medbringes på festivaler. Dog accepteres fortsat almindeligt campingudstyr. Dagligstuemøbler blev tidligere ofte brændt af, udviklede giftige gasser og kostede i øvrigt formuer at fjerne efter endt festival.

Reglen om polstermøbler er ny i Roskilde. De øvrige festivaler har indført forbuddet for flere år siden, men Roskilde har holdt ud. Nu siger et landsdækkende myndighedskrav, at polstermøbler ikke må medbringes - så nu kan Roskilde ikke opretholde den service. Vi kan kun opfordre publikum til at udvise kreativitet inden for lovgivningens rammer, når en hyggelig lejr skal etableres. Selv om vi er skuffede over den nye regel - og enig med publikum i skuffelsen - så stoler vi på publikums lovlydige kreativitet.

Lyd-, film-, videoudstyr og lignende:

- må ikke medbringes på selve Festivalpladsen. Kontrol af dette foretages ved indgangene. Fotografiapparater må anvendes overalt, dog ikke med blitz foran scenerne. Det er forbudt at medbringe våben, fyrværkeri, spraydåser osv. på Roskilde Festival. Vær opmærksom på dette og lad disse effekter blive hjemme.

Adfærd:

Vi håber, at du vil medvirke til, at festivalen forløber godt. Ryd op efter dig, hjælp praktisk og menneskeligt omkring dig - så får du og alle andre en god festival i Roskilde.

De bedste hilsner

ROSKILDE FESTIVAL

Roskilde Festival

Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA