x

100 mio. kr. til musikken fra kulturministeren

100 mio. kr. til musikken fra kulturministeren

Efter at have været ude med den helt store rive efter de statslige musikmidler, da den borgerlige regering tiltrådte sidste år, havde Brian Mikkelsen i dag skiftet leen ud med gaveposen, da han præsenterede Kulturministeriets handlingsplan 2004-2007.

Alt i alt viste ministerens regnestykke en ekstra bevilling på 101,6 mio. kr. til den rytmiske og klassiske musik over de næste fire år. Nærmere bestemt så ministerens model således ud:

Rytmiske Spillesteder : 30 mio. kr.
Ny national transportstøtte til musikere: 8 mio. kr.
Styrket talentpleje på de klassiske musikskole: 20 mio. kr.
Styrkelse af landsdelsorkestrenes arbejde med børn og unge: 30 mio. kr.
Statsligt tilskud til biblioteksudlån af musikfiler via internettet (Phonofile): 4 mio. kr. (midlerne fordeles over to år)
Oprettelse af infokiosk om ophavsret og regler for kopiering: 1,6 mio kr. Dansk åbningsaften ved MIDEM 2004 : 2 mio. kr
Andre musikinitiativer: 6 mio. kr.

Brian Mikkelsen havde i forvejen konsulteret regeringens parlamentariske grundlag, som havde sagt god for handlingsplanen, som forventes vedtaget snarest. Til glæde for ikke mindst den rytmiske musik blev spillestedlovgivningen og de regionale spillesteder styrket ved en saltvandsindsprøjtning på 30 mio. kr. over de næste fire år. Hertil kommer 8 mio. kr. til en ny national transportstøtte til musikere, som Kunstrådet skal fordele. Her skal det indskydes, at den gamle transportstøtteordning blev nedlagt, da regeringen sidst var ude at svinge sparekniven. Ellers ingen øremærkede midler til at støtte den rytmiske musiks fundament i form af midler til øvelokaler el.lign.

Til gengæld kan IFPI klappe i hænderne. Handlingsplanen lægger op til at sætte hårdt ind mod piratkopiering, bl.a. via en hårdere strafferamme - op til fire års fængsel - og ved at støtte den tekniske infrastruktur (Phonofile) for at fremme og gøre det lettere at downloade musik mod betaling. Herunder tilskud til biblioteksudlån af musikfiler. På biblioteksfronten indføres også en - endnu ikke fastsat - karenstid på nye cd’er. M.a.o.: skal du have fat i den nyeste musik, skal der penge på bordet.

Den store vinder blev dog musikskolerne og den klassiske musik i særdeleshed. På trods af at ministeren havde store rosende ord - og lugtede potentielle eksportkroner til statskassen - til grupper som The Raveonettes, Mew, Carpark North og Saybia - ryger halvdelen af de øremærkede midler direkte til at fremme den klassiske musik, på trods af generel tilbagegang og faldende interesse. I særlig grad vægter handlingsplanen talentpleje på området og styrkelsen af arbejdet med at få børn og unge til at spille og interessere sig for den klassiske musik og de klassiske musikskoler. Om de så gør det, eller om Razz og MGP alligevel trækker det længste strå, kan kun tiden vise.

Ministeren fremhævede også "spil dansk"-aftalen mellem regeringen og DR. DR skal dokumentere, at man fremover spiller mere dansk musik i radio og tv end de nuværende ca. 30%, og for den nye 5. landsdækkende radiokanal - der primært bliver en musikkanal - gælder det, at min. 30% af musikken skal være af skandinavisk oprindelse.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA