x

Stengade 30 er ikke længere et regionalt spillested

Stengade 30 er ikke længere et regionalt spillested

I en pressemeddelelse udsendt af Kunstrådet i dag fremgår det, at Kunstrådets Musikudvalg og Københavns Kommune har besluttet at opsige aftalen med Stengade 30 som regionalt spillested. Begrundelsen er, at spillestedet ikke længere lever op til de forpligtelser, som ligger i den regionale spillestedsaftale.

Om beslutningen udtaler Giordano Bellincampi, formand for Kunstrådets Musikudvalg:
"Vi synes naturligvis, det er beklageligt, at Stengade 30 ikke kan fortsætte som regionalt spillested, men vi har samtidig et håb om, at der med udgangspunkt i det spændende miljø omkring Stengade kan opstå nye musikalske scener, der uden de mange forpligtelser forbundet med status som regionalt spillested kan trives i samspil med vækstlagsmiljøerne i den rytmiske musik".

Kunstrådets Musikudvalg udpegede den 25. marts 2008 i alt 18 spillesteder, som skulle være regionale spillesteder for perioden 2009-2012. Formålet med de regionale spillesteder er at styrke og udvikle den rytmiske musik regionalt, nationalt og internationalt. De regionale spillesteder skal fremstå og virke som dynamiske og musikalske kraftcentre, vækstcentre og spillesteder, som præsenterer, formidler og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.

De 18 spillesteder har været involveret i at faste syv retningslinjer, der skulle følges for at fastholde titlen som regionalt spillested. Men nu har man altså fundet, at Stengade 30 ikke levede op til disse regler, og det har fået den konsekvens, at titlen nu er blevet taget fra dem.

Kunstrådets Musikudvalgs tilskud til regionale spillesteder finansieres over en særskilt bevilling på Finansloven, som i 2009 udgør cirka 25 mio. kroner årligt. Hvilke konsekvenser beslutningen kommer til at få for den fremtidige drift og eksistens af Stengade 30, vides endnu ikke.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA