x

Danske Uafhængige Pladeselskaber får ny formand

Danske Uafhængige Pladeselskaber får ny formand

Brancheforeningen for Danske Uafhængige Pladeselskaber, DUP, har fået ny formand. Lars Winther fra pladeselskabet Your Favourite Records (Peer, Matilde Kühl, Lars Winther selv med flere) afløser efter halvandet år Nicolaj Hyltén-Cavallius. Hyltén-Cavallius stopper i bestyrelsen, da han i november tiltræder stillingen som kommunikationschef i komponistforeningen KODA, og Lars Winther er efterfølgende valgt som ny formand af en enig bestyrelse. Nicolaj Hyltén-Cavallius har tidligere været leder af pladeselskabet Artiscope, som har udgivet plader med kunstnere som Spejderrobot + Emil de Waal, Maria Køhnke og Dennis Mejdal.

Lars Winther, der som mange andre uafhængige pladeselskabsfolk også er musiker, nærmere betegnet jazzpianist, startede Your Favourite Records i 2005. Selskabet har indtil videre 16 udgivelser i kataloget, blandt andet musikeren og forfatteren Peers kombinerede cd og bog "Kollektion". I foråret 2009 modtog Lars Dansk Musiker Forbunds københavnerafdelings "Ildsjælspris" for sit "arbejde for musikere i København". Gennem det seneste halvandet år har Lars Winther siddet i DUP's bestyrelse og blandt andet fungeret som DUP's repræsentant i bestyrelsen for
Produktionscentret for Rytmisk Musik Århus.

DUP blev stiftet i 2002 som et samarbejde mellem en række af Danmarks uafhængige pladeselskaber, altså selskaber, der ikke er eller er ejet af et af de fire multinationale pladeselskaber Universal, EMI, Warner og Sony. DUP er med egne ord "en non-kommerciel, kulturbærerende forening, hvis fornemste rolle er at skabe optimale rammer og muligheder for artister og pladeselskaber, der ofte er styret af idealister og entreprenører." I de første år var Nikolaj Nørlund formand, og siden har også Emil Jørgensen, tidligere trommeslager i Swan Lee og nu leder af selskabet Whiteout, været formand.

Lars Winther udtaler:

"Det har været enormt spændende og meningsfyldt for mig gennem arbejdet i DUP's bestyrelse at være med til at fremme vilkårne for den musik, som de uafhængige pladeselskaber repræsenterer. Samtidig har det været dejligt at se, hvordan vi i stigende grad har fået ørenlyd i branchen. Som bestyrelsesformand vil jeg fortsætte det gode arbejde, Nicolaj har stået for, og sammen med resten af bestyrelsen arbejde for fortsat at styrke foreningen, så medlemmerne og de mange kunstnere, de repræsenterer, kan få bedre vilkår. Vi repræsenterer i høj grad vækstlaget i dansk musik, og netop vækstlaget er vigtigt at støtte, da vi gennem den sidste årrække har set utallige eksempler på, hvor meget den uafhængige danske musikscene har at byde på - og hvor meget udlandet er klar til at lytte."

DUP tæller i dag cirka 50 medlemmer og har de seneste to år modtaget driftsstøtte fra kulturministeriet, en støtte. der ifølge foreningen selv har meget stor værdi for DUP's daglige drift. I 2009 udgav DUP for tredje gang magasinet "Boom Boom", der med internationalt fokus orienterer om dansk musik og den danske musikbranche på tværs af størrelse og genrer. DUP er ligeledes medafsender på den samlede musikbranches anbefalinger til regering og folketing, "Musikken Spiller Med" i 2009. 


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA