x

Skatteministeren vil se på fradragsreglerne for musikere

Skatteministeren vil se på fradragsreglerne for musikere

Da Højesteretsdommen i Lina Rafn-sagen, der faldt sidst i august, stadfæstede Østre Landsrets dom, fik Infernal-sangerinden kun fik et meget begrænset fradrag for indkøb af beklædning, som hun hævdede udelukkende blev brugt i Infernal-sammenhæng. Sagen faldt på bevisbyrden, idet der ifølge Dansk Musiker Forbund stilles meget store krav til graden af bevis. Men det skal der nu muligvis laves om på.

I nyhedsbrevet Musikerens E-nyt fremgår det, at repræsentanter for Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og Dansk Skuespillerforbund har været til møde med skatteminister Troels Lund Poulsen (V) for at diskutere fradragsreglerne for kunstnere. Resultatet af mødet var, at ministeren har lovet at se på reglerne.

Om mødet siger DMF's formand Anders Laursen:

"For det første skal der være grænser for SKATs nidkærhed, og skatteministeren vil se på, hvad der kan gøres for at lette bevisbyrden i sager som Lina Rafns. Han havde forståelse for at folk, der arbejder i underholdningsbranchen - som sceneoptrædende - har specielle forhold, og at det kræver en speciel vurdering. Så på det punkt er vi helt enige. Derudover vil skatteministeren gerne genoptage samarbejdet med Dansk Kunstnerråd om at lave en skattevejledning for kunstnere - med et indhold, som begge parter kan tilslutte sig".

Vejledningen, der kan bruges af både kunstnere og SKATs medarbejdere, har i de seneste år været udgivet uden skatteministeriets blåstempling, da man ikke kunne blive enige om indholdet. Men dette kan altså nu ændre sig, hvilket formodentlig vil give vejledningen mere vægt i forhold til SKATs sagsbehandling.

Dermed kan der måske altså alligevel komme noget positivt ud af den mere end tre år lange kamp for fradrag, som Lina Rafn indledte, mens Kristian Jensen var skatteminister.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA