x

GAFFA tager pulsen på valget – del 6

GAFFA tager pulsen på valget – del 6

I fredags blev der som bekendt udskrevet valg, og vi skal til stemmeurnerne allerede den 15. september. I den forbindelse har GAFFA talt med politikere fra otte af de ni partier, der sidder i Folketinget om de respektive partiers syn på kultur- og musikpolitik.

I dag er det Dansk Folkepartis Karin Nødgaard, der blandt andet udtaler: 

- Vi ser vores primære opgave som at fortsætte det arbejde, vi er i gang med i forhold til at styrke børn og unges møde med musik som en del af kulturen. Vi er meget interesserede i både at styrke folks forbrug af musik men også i, at folk selv bliver udøvende inden for musikken. De to ting kan jo sagtens hænge sammen. Det er noget af det, vi har sat i værk, og det er noget, vi gerne vil fortsætte med at fokusere på.

Hvad har I gjort for at sætte det i værk indtil videre?

- I forbindelse med finansloven har vi fået fastetableret to ordninger. Den ene er huskunstordningen, hvor man kan få professionelle kunstnere ud som en slags gæstelærer blandt børn og unge. Det var en ordning, der stod til at skulle lukke, fordi det egentlig bare var en forsøgsordning i en fireårig periode, men vi syntes der var så mange gode takter i den, at vi ville støtte, at den kunne fortsætte. En anden ordning, vi fik gennemført, er den, der hedder Levende Musik I Skolen – også kendt som LMS. Det er en organisation, der arbejder på, at man skal prøve at nå ud til så mange skoleklasser som muligt i de danske kommuner på et år med forskellige typer af musikforestillinger og koncerter. Den var ikke ret udbredt, og i Dansk Folkeparti besluttede vi os for, at vi ville give den et ekstra skub bagi, så vi sørgede for, at den fik bevilliget nogle midler på Finansloven. Det kan gøre en forskel for et barn eller en ung at få lov at stifte bekendtskab med et klassisk instrument eller en guitar og finde ud af, at man synes, det er fantastisk og få en god kulturoplevelse ud af det. Det er jo ikke sådan, at samtlige elever bagefter skal få lyst til at gå ud at spille obo eller akustisk guitar. Det handler mere om at få en viden om, hvor dejlig musikken er, hvad man kan bruge den til, og hvad man kan udtrykke gennem musik. Det er en ordning, jeg har været meget glad for, og det er en ordning, der har fået en del positiv feedback, og det skal selvfølgelig være noget, der fortsætter, så vi til sidst får dækket samtlige kommuner i Danmark.

Hvad har I gjort jer af tanker omkring den rytmiske musiks vilkår?

- Sammen med regeringen har vi fået ændret nogle ting i forhold til erhvervsstøtteordningen. Jeg har ikke de præcise tal, men vi fik ændret en del i forhold til fordelingen.

Læs hele interviewet i vores artikelsektion.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA