x

Nordisk Ministerrådsmøde i Århus aflyst

Nordisk Ministerrådsmøde i Århus aflyst

Brian Mikkelsen dukker op til Spot 11
men hans ministerkolleger bliver væk

Kulturministeriet har netop meddelt, at det planlagte Nordiske Ministerrådsmøde i Århus i forbindelse med Spot 11 Festivalen, er aflyst. Kulturminister Brian Mikkelsen begrunder i et brev aflysningen med, at der er kommet en række afbud til mødet, og da der skal være minimum tre minister til stede, for at de kan være beslutningsdygtige i Ministerrådet, har de altså valgt at aflyse mødet.

Leder af ROSA og Spot Festivalen, Gunnar Madsen, udtaler: "Hos ROSA er vi naturligvis kede af denne pludselige aflysning, der umiddelbart – men forhåbentlig dog kun på kort sigt – er et tilbageslag for den rytmiske musiks placering og prioritering i det nordiske kultursamarbejde. ROSA har i samarbejde med Kulturministeriet brugt en del ressourcer og kræfter på, at tilvejebringe optimale rammer for Ministerådsmødet – ikke mindst flyttet SPOT Festivalen til den af Ministerrådet foreslåede dato. Vi er derfor ikke blot på egne – men også på vore mange samarbejdspartneres vegne - meget kede af de ærgrelser og problemer Ministerrådsmødets pludselige aflysning medfører".

Spot 11 Festivalen afvikles med hovednavne som Spleen United, Delicia Mini og Peter Sommer i Århus 10. og 11. juni.

Spot 11 Festivalen


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA