x

12 mill. kr. til dansk pladeproduktion

12 mill. kr. til dansk pladeproduktion

"Et udvalg bestående af repræsentanter fra musiklivet – bl.a. IFPI - har for kulturministeren udarbejdet en rapport om vilkårene for pladeproduktion i Danmark. Rapporten anbefaler, at Staten gennem forsøg med støtteordninger medvirker til at opbygge kompetencer, der kan skabe en øget professionalisering indenfor dansk pladeproduktion. Den overordnede tanke er at fremme og fastholde kontinuiteten i kvalitets-udgivelserne", skriver brancheorganisationen Pladebranchen.nu i en pressemeddelelse.

På baggrund af anbefalinger i rapporten sætter Kulturministeriet nu gang i to støtteordninger for produktion og markedsføring af danske musikudgivelser:

- Der gives 3 mill. kr. årligt til produktion, udvikling og markedsføring af større musikudgivelser. Støtten gives under forudsætning af medfinansiering fra udgiveren.   
- Der gives 1 mill. kr. årligt til produktion og markedsføring af små musikudgivelser.

Begge ordninger vil i særlig grad tilgodese musikudgivelser, der vurderes at have svært ved at klare sig på almindelige kommercielle vilkår.

”Budskabet fra udvalget er, at det faldende pladesalg ikke ligefrem er befordrende for vovemodet hos de danske pladeselskaber. Hvis dansk musik skal opretholde det flotte kvalitetsniveau, som er fremherskende lige nu, er det bydende nødvendigt at fokusere på udvikling af talenter og nytænkning fra mere etablerede navne. Jeg ser en tydelig kulturpolitisk gevinst i at understøtte en bæredygtig udvikling for danske musikudgivelser. Derfor ønsker jeg gennem støtteordninger, at give udviklingen et skub hen imod flere kvalitetsudgivelser, der samtidig får en større synlighed”, siger kulturminister Brian Mikkelsen (billedet) i en kommentar til sit nye udspil.
 
Udvalget, der står bag rapporten, har bestået af Michael Ritto (IFPI), Nikolaj Nørlund (DUP), Lena Brostrøm Didriksen (DAF), Arne Würgler (DJBFA), Anders Laursen (DMF) og Niels Lan Doky (Kunstrådet), og har haft Kulturministeriets repræsentant, Jane Johansen Pade, som formand.

Kulturministeriets rapport


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA