x

Skive Festival arbejder på redningsplan

Skive Festival arbejder på redningsplan

Billede: Linkin Park på årets Skive Festival

Skive Festival, der startede tilbage som en endags-festival i 1993, blev forleden begæret konkurs af festivalens største kreditor, udlejningsfirmaet Godik ApS. Konkursbegæringen behandles af Skifteretten i Viborg onsdag den 26. september klokken 9. Festivalen, der drives af Foreningen Skive Festival Klub, har en samlet gæld anslået til 11,4 millioner kroner. Hertil kommer yderligere 1,2 millioner, som blev udbetalt til musikere, der spillede på årets festival, i håb om at kunne tiltrække mulige musikere til en støttekoncert, som imidlertid aldrig blev til noget. Hvis festivalen erklæres konkurs, skal disse penge dog betales tilbage, og festivalen ender dermed med en samlet gæld på 12,6 millioner kroner til de cirka 100 kreditorer.

Nu arbejder festivalen imidlertid på højtryk på en redningsmodel, som Godik ApS har sagt god for. GAFFA erfarer, at modellen indebærer, at kreditorerne siger ja til at modtage 10 procent af deres tilgodehavende. Alternativet er en konkurs, hvor festivalen skønsmæssigt kan betale kreditorerne 7 procent af deres tilgodehavende, idet festivalen mener at kunne udbetale en million kroner til kreditorerne.

Direktør for Godik ApS udtaler til Skive Folkeblad:

– Er de øvrige kreditorer med på at gøre det samme (sige ja til tilbuddet om 10 procent af deres tilgodehavende, red.), trækker jeg konkursbegæringen. Ellers er det jo kun advokaterne, der får penge i kassen.

Godik ApS har ifølge Skive Folkeblad et tilgodehavende på cirka 900.000 kroner.

Alle kreditorerne skal sige ja til modellen, og de skal afgive deres svar senest i morgen tirsdag den 25. september klokken 14, så festivalen kan fortælle Skifteretten, hvordan kreditorerne stiller sig.

Nyt tilskud fra kommunen

En del af løsningsforslaget indebærer, at Skive Kommune yder en kontant tilskud på op til 1,5 millioner kroner, dog med kravet om, at der etableres en fond med en kapital på 300.000 kroner, som har til formål at støtte Skive Festival fremover. Skive Kommune yder tilskuddet som et krone til krone-tilskud, hvilket vil sige, at for hver krone, Skive Festival samler ind i støtte fra erhvervsliv og sponsorer, vil kommunen doble beløbet op. Skive Festival fortæller, at man har fundet den fornødne kapital til at anlægge fonden, men siger dog ikke, hvor pengene kommer fra.

Skive Kommune har endvidere erklæret sig positivt stemt for fortsat at stille sikkerhed for tre millioner kroner og konvertere dette til et rente- og afdragsfrit lån. Rollen som kautionist indtrådte Skive Kommune tilbage i 2010, hvor festivalen fik et underskud på syv millioner kroner.

De såkaldt simple kreditorernes samlede tab ved en konkurs vil være på 7,4 millioner kroner. Hertil skal lægges de omtalte 1,2 millioner kroner i musikerhonorarer samt Salling Banks restgæld på kassekreditten, cirka en million kroner, og Skive Kommunes tilskud på tre millioner, i alt 12,6 millioner kroner. Salling Bank og Skive Kommune står til at tabe henholdsvis en million og tre millioner kroner ved en konkurs, men de er ikke at tælle blandt de kreditorer, der skal acceptere de 10 procent af deres tilgodehavender. Det har bank og kommune valgt at afstå fra, da det er i begge parters interesse, at festivalen fortsætter. Salling Bank og Skive Kommune vil i så fald ikke tabe noget, modsat de simple kreditorer, som vi miste 90 procent af deres tilgodehavende.

 

 


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA