x

Lokalpolitiker beskylder Vesterbro Festival for rod og lukkethed

Lokalpolitiker beskylder Vesterbro Festival for rod og lukkethed

Vesterbro Festival og foreningen bag, Musikforeningen Vesterbro (MUVE), er i disse dage kommet i massivt stormvejr. Både kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev og Rikke Lauritzen, formand for Folkeoplysningsudvalget, kræver nu handling fra ledelsen i Vesterbro Festival og af øvelokaleforeningen MUVE, og truer sågar med at trække driftsstøtten.

GAFFA har talt med kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokraterne, medlem af Vesterbro Lokaludvalg og formand for Lokaludvalgets Kultur-, fritids-, og børneudvalg Niels Bjerrum, samt fået en kort kommentar fra festivalleder og leder af foreningen MUVE Jesper Ø. Jensen om humlen i denne sag.

Niels Bjerrum meldte sig for nylig ind i foreningen MUVE, på den baggrund, at foreningen efter hans mening er et kæmpe aktiv for bydelen, og at han nødigt ser, at en masse unge og lovende musikere mister muligheden for at øve i bydelen. Herom udtaler han:

- Både som musiker, som lokalpolitiker og som Vesterbroborger, så synes jeg at det er en superfed ting, at der er en Vesterbro Festival, og jeg synes, det er superfedt, at der er en musikforening på Vesterbro, der driver øvelokaler i bydelen. Så mit ærinde i det her er ikke at arbejde eller sørge for, at de ikke skal være der eller ikke skal eksistere. Faktisk går jeg ind i det her både som Vesterbroborger og som lokalpolitiker, fordi jeg gerne vil sikre, at der også fremadrettet kan eksistere en Vesterbro Festival og øvelokaleforening i en eller anden form.

Niels Bjerrum peger dog på en række kritikpunkter, særligt vedrørende driften af MUVE og en uigennemsigtighed i ledelsen:

- For det første har man en praksis med, at når folk kritiserer foreningen, i virkeligheden meget lig den kritik kommunen kommer med, så ekskluderer man dem. Måden man håndterer kritikken på er, at man klapper i som en østers i forhold til omverdenen, og så ekskluderer man de medlemmer, der er kritiske. Særligt i forhold til de økonomiske dispositioner, man har lavet i foreningen, har der været uigennemsigtighed, altså omkring hvornår og hvordan beslutninger er truffet, og af hvem. Og det er klart, at når man driver forening, og som i dette tilfælde har en driftsaftale med kommunen, hvor der drives øvelokaleforening nede i Kødbyen, så skal de penge selvfølgelig forvaltes på en ordentlig måde. Foreningen skal være gennemskuelig, den skal være fri, så alle kan melde sig ind i den, og de beslutninger, der bliver truffet i forhold til, hvordan foreningen bruger de her penge, skal foregå på en måde, så man kan kigge dem i kortene.

MUVEs fremtid på spil?

Kritikken af Vesterbro Festival og MUVE har kørt ad flere omgange, og for et par år siden bragte politiken.dk en del artikler om sagen. Den begyndte at rulle igen for nylig, da det lokale Vesterbro Bladet igen tog sagen op. Niels Bjerrum siger:

- Man kan sige, at alle de her ting og sager kommer jo ikke bare ud af den blå luft. Der må være noget om snakken, lige meget hvor mange gange Jesper [Ø. Jensen red.] som formand og Peter [Møller, presseansvarlig, red.] fra Vesterbro Festivalen står og siger, at der ikke er noget at komme efter. Der er faktisk dokumentation på dokumentation på dokumentation for at kommunen har bedt om ting, de ikke har fået udleveret og sådan noget. Og dokumentation på dokumentation på folk, der er blevet behandlet dårligt af de her mennesker og snydt og bedraget. Og der er det klart, at man på et eller andet tidspunkt må trække en streg i sandet. Og der tror jeg, med mindre de rykker meget hurtigt nu de her drenge for at rydde op og spille med åbne kort, så tror jeg simpelthen ikke på en fremtid for Musikforeningen Vesterbro.

Heri erklærer festivalleder og leder af foreningen MUVE, Jesper Ø. Jensen, sig ikke enig:

- Vi svarer på de spørgsmål, som Københavns Kommune stiller os, og det er vi stadigvæk i gang med, og derfor forholder vi os til det. Vi har indsendt alt, hvad de har bedt om, og nu har alt det her kørt i pressen, men det sidste, vi fik at vide var, at de ville vende tilbage, hvis der var yderligere spørgsmål. Det er der så kommet i går, og det sidder vi så og arbejder med nu.

Også i forhold til interessekonklifter og snak om inhabilitet, stiller de to herrer sig igen uenige. Niels Bjerrum udtaler:

- Essensen i forhold til Vesterbro Festival er, at man fra Musikforeningen Vesterbro donerer en ret stor andel af foreningens egenkapital hvert år over til Vesterbro Festival. Og det er der jo i virkeligheden ikke noget galt i, og ræsonnementet er jo også rigtig godt: man er en øvelokaleforening, der har nogle unge mennesker til at øve, og ved i første omgang at skabe og efterfølgende støtte Vesterbro Festival, så laver man jo en platform, hvor de her unge musikere kan komme ud og møde et større publikum og blive prøvet af som musikere. Det er egentlig en god konstruktion. Problemet opstår i det øjeblik, hvor at der ikke er en adskillelse rent ledelsesmæssigt imellem MUVE og Vesterbro Festival. Folk sidder med de samme kasketter begge steder, og der skulle jo helst være noget gennemskuelighed i forhold til hvad, de penge man flytter, bliver brugt til. De skal helst være øremærket ret præcist i forhold til, hvad man ønsker at opnå.

Jesper Ø. Jensen siger:

- Det, der er historikken i det her er, at Vesterbro Festival er MUVEs aktivitet. Det er det nu, og det har det altid været. Og lige nu koncentrerer vi os mest omat lave festival. Vi har cirka 80 fantastiske bands og solister, der kommer og spiller, hvilket vi glæder og meget til.

Vesterbro Festivalen løber som bekendt af stablen i weekenden, den 10.-11. maj i Den Brune Kødby i København med blandt andre Mechanical Bird (billedet), Kadie Elder, Dance With Dirt, Kinck og Alex Canasta. Billetter til festivalen kan du finde via GAFFA Live.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA