x

Odense kommune: Tinderbox er ikke ulovlig

Odense kommune: Tinderbox er ikke ulovlig

Siden offentliggørelsen af den kommende festival i Odense, Tinderbox, er bølgerne gået højt landet rundt. Kritikken er haglet ned over arrangørerne fra frustrerede frivillige initiativtagere og arrangører af allerede etablerede festivaler. Kritikken har gået på, at Odense kommune og medarrangørerne, NorthSide og bookingbureauerne Beatbox og tyske FKP Scorpio, udøver konkurrenceforvridning, og at kommunen ikke efterlever de gældende regelsæt på området grundet dens milliontilskud til festivalen.

I dagens Metro Express udtaler to jurister, professor Michael Steinicke fra Aarhus Universitet og EU-jura-ekspert Peter Vesterdorff desuden, at kommunens tilskud kan være i strid med EU's udbudsregler, da kommunen ifølge Metro Express ikke har givet tilbuddet til andre koncertarrangører, før man allierede sig med NorthSide, Beatbox og FKP Scorpio.

Odense kommune tager nu til genmæle i en pressemeddelelse (dog udsendt før ovenstående Metro Express-artikel). Ifølge kommunen efterlever den kommende festival nemlig de ret specifikke krav på området.

"Vi er ambitiøse og offensive, men det kommer selvfølgelig til at foregå indenfor lovens rammer", siger udviklingschef Ronnie Hansen fra Odense&co, et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Borgmester Anker Boye (S) er klar i mælet: "Odense Kommune bruger penge på det her for at gøre Odense endnu mere attraktiv for både indbyggere og virksomheder. Samtidig vil festivalen skabe ekstra omsætning i byen. Oven i købet får vi understøttet en stor kulturel begivenhed, der kommer odenseanerne og det frivillige foreningsliv i Odense til gode", siger borgmester Anker Boye.

Odense kommune bakker rockfestivalen Tinderbox op med knap 2,4 millioner kroner i gennemsnit om året som led i en 10-årig aftale. Selv om aftalen er 10-årig, udbetales det samlede beløb på 23.450.000 kroner i løbet af de første fem år. For pengene køber Odense Kommune eksponering og sponsorydelser på almindelige forretningsvilkår og øremærker tilskud til aktiviteter, som kommuner lovligt kan støtte. I lighed med stater må kommuner ifølge EU-lovgivningen ikke yde støtte til private virksomheder. Dog er støtte til visse kulturelle formål herunder musik samt eksempelvis turisme og erhvervsfremme undtaget.

For at sikre og i ét samme udelukke al kritik om ulovligheder vil Odense kommune spendere tilskuddene på helt konkrete aktiviteter i forbindelse med festivalen. Dette sikrer, at den ikke yder tilskud til et privat firma – i dette tilfælde Tinderbox Entertainment. Kommunen vil ydermere sikre, at reglerne overholdes ved at føre tilsyn, og regnskaberne vil være åbne for kommunen. Endelig er der en begrænsning på, hvor meget Tinderbox Entertainment må tjene på at arrangere festivalen, hvilket kommunen også vil sørge for, bliver overholdt. Alle oplysninger fremgår af hensigtserklæringen, som kommunen også har offentliggjort. Den kan du læse nederst på siden.

"I betragtning af, at der er en 10-årig aftale, adskiller Odense Kommunes engagement sig hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt fra andre tilskud og sponsorater, som danske kommuner yder på kultur- og event-området", fastslår udviklingschef i Odense&Co, Ronnie Hansen.

Tilskuddene til Tinderbox Festival bliver altså givet inden for kommunalfuldmagten og EU-reglerne om kommuners stats- og kommunalstøtte til private. Alt foregår øjensynligt inden for lovens rammer, men spørgsmålet om, hvorvidt denne tilgang er etisk og moralsk er op til folket at bedømme. Kan denne form for tilskud have konsekvenser for festival-Danmark, eller er vi i virkeligheden bare vidne til en ny, positiv og blomstrende udvikling der fremmer fremfor at blokere? 

Læs hensigtserklæringen her.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA