x

GAFFA spørger Venstre: Hvad vil I gøre for musikken?

GAFFA spørger Venstre: Hvad vil I gøre for musikken?

De folkevalgte har for tiden travlt med at hænge valgplakater op, dele flyers ud og høste stemmer på de danske gader og stræder, men det er dog lykkedes GAFFA at få svar fra Venstres kulturordfører på, hvad Venstre vil gøre for musikken, hvis partiet kommer til magten igen.

Venstres Kulturordfører hedder Michael Aastrup Jensen. Han er født i Roskilde, men han har i hele sin politiske karriere repræsenteret Venstre i Østjylland. Michael Aastrup Jensen blev i 1999 uddannet som akademiøkonom fra Det Danske Erhvervsakademi, hvorefter han har taget arbejde som salgs- og marketingskoordinater. I 2002 fik han dog borgmesterkæden og var frem til 2006 borgmester i Randers.  

Han har været medlem af Folketinget de sidste 10 år, hvor han første gang blev valgt ind ved valget i 2005 som repræsentant for Århus Amtskreds. Efter små to år blev der udskrevet valg igen, hvor Michael Aastrup Jensen blev genvalgt, denne gang som repræsentant for Østjyllands Storkreds, som han har repræsenteret siden. 

Hvad vil dit parti gøre for den rytmiske musik – af konkrete tiltag?

– For Venstre er det vigtigt, at det klassiske repertoire føler med udviklingen. Hvis de klassiske orkestre for eksempel ikke selv sørger for at have fokus på den moderne del, har vi politikere heldigvis den mulighed, at vi kan opsætte nogle rammer for dette. For Venstre handler det om at se på fordelingen af midlerne og undersøge, om de er rimeligt fordelt. Langt de fleste spillesteder er placeret i København og ikke ude i alle kanter af landet. Det er en skævvridning, vi vil lave om på.

Vil I omfordele penge fra den klassiske musik til den rytmiske musik?

– Der er i hvert fald brug for en politisk diskussion af, om vores støttekroner gives godt nok ud. Hvis vi skal sikres os, at den rytmiske musik er tilgængelig for alle, som er mit politiske ønske, så skal vi kigge fordelingen af midlerne efter sømmene. Regeringens musikplan for 2015-2018 indeholder mange gode takter, men ambitionsniveauet er for lavt. Planen er for ufokuseret, hvilket i sidste ende betyder, at den ikke dækker godt nok.

– Desuden mener jeg, at det er et helt forkert tiltag at inddrage ligestillingsinitiativer. Mig bekendt er der intet belæg for, at kvindelige musikere har det sværere i branchen. Derfor er det et unødvendigt tiltag, som udelukkende gør det sværere for en branche, der i forvejen kan have svært ved at få det hele til at hænge økonomisk sammen. Set i lyset af de faldende indtægter fra salget af cd'er bør fokus være på at styrke kunstnerne bag den rytmiske musik ved at give dem nogle redskaber til at komme ud over den kommercielle rampe.

Hvis du var kulturminister, hvad vil du så gøre af konkrete tiltag for kulturen? 

– Hvis Venstre vinder nøglen til statsministeriet tilbage, og jeg skulle være så heldig at blive kulturminister, er det vigtigt for mig at rette op på øst og vest. Inden for det kulturpolitiske felt har der været en skævvridning af fordelingen. Et godt eksempel herpå er forskellen i støtten til landets spillesteder. Hvis formålet med moderne dansk musik er, at det skal høres af så mange som muligt, kræver det en balance i forholdet mellem øst og vest. Sådan er det ikke nu, og spændet er for stort i støtten. Uanset om jeg bliver kulturminister eller ej, vil jeg fortsat kæmpe for at mindske denne skævvridning, så alle danskere kan få gavn af vores musikkultur. Derudover finder jeg det vigtigt, at vi støtter den danske musik, og gerne i en mere længerevarende talentvej, frem for den "ind-og-ud"-tendens, branchen til dels har været præget af igennem diverse talentshows.

Læs også svaret fra Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA