Nyhed

GAFFA tager pulsen på valget – del 8: Enhedslisten

I anledning af valget har GAFFA talt med en række politikere om de forskellige partiers kulturpolitik. I dag Enhedslistens Per Clausen.

Fredag den 26. august blev der som bekendt udskrevet valg, og vi skal til stemmeurnerne allerede den 15. september. I den forbindelse har GAFFA talt med politikere fra otte af de ni partier, der sidder i Folketinget om de respektive partiers syn på kultur- og musikpolitik.

I dag er det Enhedslistens Per Clausen, der blandt andet udtaler:

- Man har jo i årevis kunnet konstatere, at netop den rytmiske musik har fået en forholdsvis lille del af de bevillinger, der er givet til området. Særligt hvis man kigger på de statslige bevillinger. Man har også kunnet konstatere, at der i de senere år - på grund af den økonomiske krise - er mange spillesteder, der har haft svært ved at klare sig. Så efter vores mening er der brug for et klart løft i støtten til den rytmiske musik, så musikpolitisk er det vores vigtigste prioritering.

Hvad har I fået gennemført inden for musik- og kulturpolitikken i løbet af de sidste fire år?

- Der må vi nok se i øjnene, at vi kun har været med i to store forlig, men de to forlig er begge ret gode. Det ene er et film-forlig, og det andet er, at vi har været med til at lave nogle aftaler omkring Det Kongelige Teaters økonomi, som har betydet, at de er blevet reddet fra en del nedskæringer. Men når jeg ikke er så stolt af det, skyldes det, at vi kun har været med inden for et par områder, og det betyder jo så, at der er en række andre områder, der er nødlidende, og der har vi ikke været i stand til at forbedre vilkårene. Problemet har været, at vi har haft en borgerlig regering, som lige siden, den kom til, har kørt en nedskæringslinje i forhold til kulturstøtten, og vores mulighed for at få indflydelse på det har været lig nul. Så vi ser frem til, at de kommende år vil give os mulighed for at sætte større fingeraftryk på hvad for en politik, der skal føres.

Læs hele interviewet i vores artikelsektion.

ANNONCE