Oregon

Anmeldelser (2)

Anmeldelse 14.03.2013
10:34

Oregon: Copenhagen Jazzhouse

40 år som orkester og en koncert startende i det rustne, sluttende i det elastiske

Vis flere anmeldelser (i alt 2)