x

Borgmesterkandidat i Aarhus: Hvorfor er det ikke i Aarhus, man kan opleve Coldplay?

Borgmesterkandidat i Aarhus: Hvorfor er det ikke i Aarhus, man kan opleve Coldplay?

Ifølge borgmesterkandidat Christian Budde skal Aarhus tilbage på landkortet. Der skal skabes større amitioner for det lokale musikliv, erhvervslivet skal støtte op om kulturen, og så efterlyser han, at regeringen kommer på banen.

”Overordnet set synes jeg, at vi savner en klar vision for musik- og kulturlivet i Aarhus. Jeg synes, der mangler ambitioner og mit indtryk er, at aarhusianerne er så klar! De står som køer, der bare gerne vil på græs,” fortæller Venstres Christian Budde til GAFFA. Venstre-politikeren stiller op som borgmesterkandidat i Aarhus ved det kommende kommunalvalg, der finder sted den 16. november 2021.

Med lockdown, forsamlingsforbud, og hvad der føles som endeløse koncert- og festivalaflysninger er det ingen hemmelighed, at den danske musikbranche er blevet hårdt ramt af coronapandemien. Ifølge en ny rapport mistede branchen i 2020 over tre milliarder kroner i omsætning. GAFFA har talt med en række fremtrædende lokalpolitikere for at høre, hvad de har tænkt sig at gøre for musiklivet, hvis de bliver valgt til kommunalvalget. I dag gælder det Christian Budde.

Kommunen skal hjælpe musiklivet på vej

Musikbranchen har – ligesom resten af kulturlivet – lidt meget under coronapandemien, og branchen har mistet flere milliarder kroner i omsætning. Har du tænkt dig at prioritere musiklivet, hvis du bliver valgt? Hvis ja, hvordan?

- Det korte svar er ja. Det har jo været en ekstraordinær situation, som derfor også kræver nogle ekstraordinære tiltag udover de tilskud og puljer, der allerede er. Men det er også mit indtryk, at langt de fleste faktisk har fået godt gang i hjulene igen. Jeg hørte for nyligt fra Radar, som er et af de mindre spillesteder her i Aarhus, der præsenterer mange af de her lidt skæve, innovative og nye navne, at de faktisk har fuld knald på igen. Så der er også optimisme derude. Men det er klart, at de steder, som ikke er kommet godt i gang igen, skal have hjælp. Så det er helt sikkert noget, vi vil prioritere. Fordi kulturlivet er mega vigtigt og musikbranchen er mega vigtig.

Der findes nogle forskellige støttepuljer til musiklivet i Aarhus kommune, eksempelvis Musikpuljen og Initiativpuljen. Kunne du finde på at øge støtten til musiklivet for på den måde at hjælpe branchen på vej oven på pandemien?

- Jeg synes, at man konkret skal se på, hvor stort behovet er. Altså for eksempel se på hvilke spillesteder, der faktisk har udfordringer. For som sagt er mit indtryk, at det egentlig går rigtigt godt mange steder. Så i stedet for at sætte beløb på, så tænker jeg, at man som kommune skal tænke bredt i forhold til, hvad man kan gøre for at hjælpe. Selvfølgelig er økonomisk støtte i sig selv vigtigt, men kommunen kunne jo også eventuelt hjælpe med PR eller afholde arrangementer på spillestederne. Så kan man som kommune hjælpe med at generere økonomi og få nogle mennesker ind forbi.

- Det er klart, at der selvfølgelig er mange af dem, der var musikforbrugere før corona, der stadig er lidt forsigtige, for eksempel det ældre publikum. Kommunen kan også hjælpe med en kommunikationsindsats, der forsikrer befolkningen om, at det nu er trygt at tage ud høre musik igen og måske danne opfordringer til at gå ud og bruge spillestederne. Så på den måde tænker jeg, at kommunen skal kunne hjælpe musikbranchen på flere måder end ”bare” med penge.

Nyt kulturudspil fra Venstre

Er der nogle særlige områder inden for det lokale musikliv, som du vil prioritere?

- Udover spillestederne synes jeg også, at vækstlaget er vildt vigtigt. Særligt de unge talenter, som jeg synes, vi måske har forsømt en lille smule de sidste år. Og hvis man kigger historisk på det, kunne Aarhus jo noget helt unikt i Danmark tilbage i 80’erne, hvor mange af de store navne kom fra Aarhus som tv-2, Gnags og Helmig. Hvis man skulle høre fedt musik, så skulle man starte med at kigge mod Aarhus. Og det momentum har vi på en måde mistet lidt. Vi har stadig Thomas Helmig, men ham kan vi ikke blive ved med at kigge på, det har vi jo efterhånden gjort i 40 år. Og vi har jo nogle fede musiktiltag, som faktisk fokuserer på vækstlaget. Et godt eksempel er Spot Festival, der har fokus på nye talenter. Mange af vores store talenter tager til København før de for alvor blomstrer. Derfor synes jeg, det er interessant at se på, hvordan vi kan styrke det lokal musikmiljø. Fordi vi har jo stadigvæk nogle fede miljøer som Lydhavnen, men for nogle kan det næsten ikke gå hurtigt nok med at komme ud af Aarhus. Det er jo rigtigt ærgerligt. 

- Vi er jo Danmarks anden største by, og vi vil jo rigtigt gerne brande os på, at vi er en kreativt og kulturelt stærk by med en stærk musikbranche. Det synes jeg ikke, at vi gør nok af i dag. Venstre i Aarhus har lanceret et kulturudspil, hvor vi fastslår vigtigheden af kulturen. Vi har blandt andet kigget på Aarhus Festuge, og hvordan vi kan gøre det arrangement mere folkeligt. Vi skal huske, at koncerter kan samle mennesker på tværs af generationer. Og nu har Aarhus jo fået en ny koncertplads, Eskelunden, som fremover bliver rammen for NorthSide. Byen får en ny, stærk muskel på musikfronten, som jeg glæder mig vildt meget til at se, hvordan vi kan få i spil for både store internationale navne og lokale stemmer. Vi skal have sat Aarhus på landkortet. Hvorfor er det, at det ikke er i Aarhus, man kan opleve Coldplay? Vi skal skabe muligheden for giga-events. Jeg synes, der mangler ambitioner, og mit indtryk er, at aarhusianerne er så klar! De står som køer, der bare gerne vil på græs.

Erhvervslivet er en vigtig medspiller

Hvilken rolle spiller musiklivet i din optik? Hvorfor er det et vigtigt område?

- Det er et vigtigt område, fordi musik kan noget for alle. Kultur og musik er det, der samler os som mennesker. Udfordringen i mange kommuner inklusivt Aarhus er, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe musiklivet. Jeg hørte forleden, at budgettet til Odenses H.C. Andersen-festival er mere end tre gange så stort, som budgettet til Aarhus Festuge, selvom Aarhus jo er markant større end Odense. Det skyldes, at erhvervslivet bidrager med midler i Odense, og der tænker jeg jo, at vi skal have det aarhusianske erhvervsliv på banen. Det kan jo eksempelvis være caféer og nede ved åen, hvor man kan støtte op om byens store events eller pynte op, ligesom vi så i 2017, hvor Aarhus var europæisk kulturhovedstad.

Hvordan ser du musiklivet – er det need-to-have eller nice-to-have?

- Det er klart need-to-have. Og jeg mener også, at Aarhus har en forpligtigelse til at forbedre musiklivet endnu mere. Det er jo lidt sølle, at man stadig snakker om, hvor fede vi var i 80’erne frem for at glæde sig over, det vi kan i dag. Men potentialet er kæmpe stort, og vi kan også rigtigt meget på uddannelsesniveauet. Der er fede musikuddannelser i Aarhus, og vi har en stor talentmasse. Der kommer 5000 nye til Aarhus hvert eneste år, og rigtigt mange af dem kommer med en masse kreativitet og talent. Vi har også fede spillesteder. Aarhus har hele set-uppet, vi skal bare have det hele til at spille sammen.

Opråb til Christiansborg

Er der noget mere, du vil tilføje?

- Et lille opråb. Som jeg sagde, savner vi en større vision for kultur- og musiklivet. Jeg kunne godt savne, at man fra national side kom med nogle pejlemærker. Nu har der været meget kritik af vores tidligere kulturminister, og vores nye kulturminister synes jeg ikke, vi har hørt så meget fra endnu. Hvad er det, regeringen vil med den danske musikbranche? Det synes jeg faktisk kunne være interessant, og vi burde gøre noget mere, også i mit eget parti Venstre. Vi har prøvet at skubbe lidt til det med vores kulturudspil, men jeg synes, der er larmende tavshed fra mange andre, for eksempel socialdemokraterne. Der mangler nogle tydelige visioner og ambitioner for den danske musikscene og musikbranche, for det er jo også en eksportvare og noget, der kan gøre os stolte som danskere. Så det vil jeg gerne lave en lille efterlysning af.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA