x

DR om Kvinder i Musikken: "Vi fik nok af at snakke om udfordringen frem for at gøre noget ved den"

DR om Kvinder i Musikken: "Vi fik nok af at snakke om udfordringen frem for at gøre noget ved den"

Projektet fik sin begyndelse i 2019

DR's projekt "Kvinder i Musikken" dækker over en række initiativer i samarbejde med den øvrige danske musikbranche, der har til formål at øge repræsentationen af kvinder i DR’s musikindhold. De seneste tal viser en mærkbar udvikling i DR's repræsentation af kvindelige kunstnere.

I den forbindelse har GAFFA talt med Gustav Lützhøft, der er ledende redaktionschef i DR Debat, Kultur og Musik, om projektets baggrund, udvikling og fremtid.

Kan du fortælle om baggrunden for DR’s projekt ”Kvinder i musikken” – hvordan opstod det?

– Projektet er opstået på baggrund af en erkendelse af, at kvinder er underrepræsenterede i den danske musikbranche og i DR’s radiotilbud. Så simpelt kan det siges. Og i 2019, da vi startede Kvinder i Musikken, da fyldte kvinder cirka en femtedel af det danske professionelle musikliv og cirka en tredjedel af DR’s musiktilbud i radioen, alt efter hvordan man gør det op. Det er for så vidt ikke noget nyt – sådan har det desværre været længe.

– Men jeg tror bare, at vi alle sammen fik nok af at snakke om udfordringen frem for at gøre noget ved den. Samtidig så oplevede vi en lignende utålmodighed i musikbranchen i øvrigt, altså i den løbende dialog vi har med musikbranchens aktører, og også her var det mit indtryk, at man var trætte af at konstatere, at der var en udfordring fremfor at tage fat ved problemets rod og gøre noget ved det. Så på den måde var timingen god. Så det var sådan, det opstod.

Du har i forbindelse med projektet udtalt, at DR er i ”konstruktiv dialog med den øvrige musikbranche”. Hvad vil det sige, og hvem er I i dialog med?

– Kvinder i Musikken-projektet har to hovedindsatser. Først og fremmest så ønsker vi at gøre noget ved kvinders repræsentation på vores egne flade, og det er vi i gang med. Men vi kan kun rykke så meget, hvis udbuddet af musik i Danmark ikke også forandrer sig. Og derfor har vi fra start været meget åbne om, at hvis vi skal i mål med det lange seje træk, som er en mere lige repræsentation – også på den længere bane, så skal vi samarbejde bredt hen over hele musiklivet om at få flere kvinder i musikken.

– Og jeg er vildt glad for den åbenhed, vi er blevet mødt med fra vores samarbejdspartnere i musiklivet. Vi har blandt andet afholdt et branchemøde med deltagelse fra en række organisationer, der til sammen repræsenterer forskellige dele af det danske musikliv. Det er DJBFA, Dansk Musikerforbund, Danske Populær Autorer, Dansk Artist Forbund, Dansk Komponist Forening, og så har IFPI, Musikforlæggerne og Dansk Live også været involveret. Så det er et meget bredt udsnit af det danske musikliv.

– Derudover har vi startet et tæt samarbejde med Bandakademiet om det projekt, vi kalder GOTCH eller Girls on the Charts. Og det er også et projekt, som – udover samarbejde med Bandakademiet – er bredt forankret, i og med at det baserer sig på en lang række interviews med kvinder i det danske musikliv, lige fra vækstlaget og op til professionelle musikere og kvinder, der arbejder med musik på anden vis.

– Så i det hele taget er Kvinder i Musikken et projekt, hvor vi selvfølgelig slås arbejder på vores egen banehalvdel for at rykke ved skævheden, men hvor vi også har inviteret til og nu også indgået i et bredt samarbejde på tværs af musiklivet for ligesom at kunne tage projektet i mål på den lange bane også.

LÆS OGSÅ: DJBFA-forperson: Kønsligestilling skal skrives ind i DR's public service-kontrakt

Hvad er dine tanker om udviklingen ud fra de foreløbige tal?

– Da vi igangsatte projektet Kvinder i Musikken, var det med fokus på at skabe en kulturforandring internt her i DR, fordi vi mener, at det er vejen frem. Af samme grund valgte vi helt bevidst ikke at opstille en masse måltal eller KPI’er (Key Performance Indicators, red.), fordi vi synes, at det harmonerede dårligt med den virkelighed, som radiokanalerne skabes i, og vi synes, at det var en ærgerlig måde at tage hul på en så vigtig problemstilling som denne her.

– Derfor var vi selvfølgelig også ekstra opmærksomme på, hvilken udvikling vi ville kunne skabe med denne kulturforandring. Det siger sig selv, at når man ikke søsætter sådan et projekt med nogle meget klare måltal, så skal man jo sikre, at udviklingen sker. Og vi er rigtig glade for den udvikling, vi har kunnet konstatere.

– Vi kan se, at det at gå til arbejdet på denne her måde og skabe den kulturforandring, det gør dels, at vi får rykket ved balancen – det er først og fremmest det vigtigste. Men det gør også, at vi får en masse engagement fra de mennesker, som indgår i den kreative proces, det jo er at skabe en fed radiokanal. Så det bliver et projekt, som føles lystfuldt, og som man har lyst til at engagere sig i. Og det er vejen frem for at skabe den forandring, vi gerne vil.

– Og så vil jeg sige, at selvom vi glæder os over, at vi har kunnet se så markante ryk, som vi har hos udvalgte kanaler, herunder P3, som jo har rykket sig ret markant, så er det vigtigt for mig at være helt åben omkring, at vi på ingen måde er i mål med projektet. Det er ikke sådan, at vi læner os tilbage nu og siger "jamen, så er den klaret." Det, vi glæder os over nu, er ikke, at vi er i mål – for det er vi ikke. Men vi glæder os over, at vi er kommet det første vigtige skridt på vejen, og vi har fundet en metode, som, vi synes, fungerer.

– Men vi er stadigvæk i arbejdstøjet både internt i DR, men også med at skabe den langsigtede udvikling i samarbejde med branchen, for den er vi helt afhængige af for at nå i mål med at få flere kvinder i musikken.

Ifølge rapporten med Bandakademiet og Roskilde viser det sig, at der er et særligt behov for at fokusere på vækstlaget. Kan du sætte et par ord på det?

– Som sagt så handler Kvinder i Musikken både om at skabe hurtige resultater, som det er nu, men det handler også om at sikre den langsigtede bevægelse, der skal til for, at vi kan nå i mål med vores overordnede målsætning, som jo er at skabe en mere lige repræsentation. Og der, synes vi, at det er helt naturligt at kigge mod vækstlaget for at skabe forandringerne på den lange bane.

– Vi kan gøre rigtig meget her og nu – det er det, vi er i gang med, med DR’s kanaler og med det musikudbud, som præger Danmark lige her og nu. Men for at skabe den store forandring som er vores ambition, både hos DR, men også i musiklivet i øvrigt, så kommer vi til at have det lange lys på. Og helt firkantet sagt handler det om at skabe en forandring i den kommende generation, altså for de musikere, der er på vej frem på den danske scene.

– Så vi synes, det er naturligt at supplere en her-og-nu-indsats med et langt sejt træk, der handler om at tage fat i vækstlaget og skabe den forandring, som, vi gerne ville have, sker på sigt. Det handler i virkeligheden om at gøre projektet langtidsholdbart.

Hvilke andre pointer fra rapporten, mener du, er særligt vigtige at fremhæve?

– Rapporten er ved at blive afsluttet, og jeg vil ikke løfte sløret før tid. Det vil jeg glæde mig til at fortælle mere om i det nye år.

Der blev afholdt et stormøde i august, og en større konference er planlagt til at finde sted i 2022. Hvilke emner forventer du vil blive taget op i den forbindelse?

– Jeg forventer, at et af de centrale emner vil være "kvinder i musikken". Altså ikke forstået som DR’s projekt som sådan, men den problemstilling, som vi alle sammen arbejder med, nemlig at der er for få kvinder i dansk musik. Jeg synes, det er den absolut vigtigste problemstilling at kaste sig over her og nu.

– Og som sagt så oplever jeg, at der er et momentum, både hos os selv, men også mindst lige så vigtigt hos musiklivet i øvrigt, altså lige fra pladeselskabernes brancheorganisation (IFPI, red.), Dansk Live, musikforeningerne. Der er bare en årvågenhed og en lyst til at ændre ved den her ubalance frem for, som vi måske har gjort for længe, at konstatere, at den findes. Så det, forventer jeg, bliver et helt centralt emne, når vi mødes – både på kommende konferencer, møder og så videre.

LÆS OGSÅ: DR undersøger erstatningsansvar over for krænkede korpiger


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA