x

Kaospiloterne – den innovative iværksætteruddannelse

Kaospiloterne – den innovative iværksætteruddannelse

Kaospilot-uddannelsen så dagens lys i 1991, og er i dag en anerkendt uddannelse for iværksættere, der ønsker at tænke selvstændigt og udvikle innovative forretnings-modeller. Vi har fået en snak med teamleder Kis Jacobsen, der udover selv at være uddannet kaospilot blandt andet har arbejdet med organisations- og lederudvikling i forskellige konsulentvirksomheder i Skandinavien, haft eget konsulentfirma og arbejdet med udviklingen af nye medier i Sverige.

Om kaospilotuddannelsen fortæller Kis:
– Det er en entreprenøruddannelse, hvor vi uddanner i fire discipliner; projekt, proces, business og lederskab. Det vil sige, at de studerende i løbet af de tre år på uddannelsen opnår en viden og mestring inden for alle fire discipliner.

– Noget af det, der adskiller kaospiloterne fra andre uddannelser, er, at man faktisk har tre års erfaring, når man er færdig. Vores pædagogik er baseret på en vekselvirkning mellem teori og praksis; learning by action. Det er en international uddannelse, så vi taler engelsk her, og meget af vores fagsprog foregår på engelsk. Lige nu har vi studerende fra blandt andet Norge, Sverige, Danmark, Island, Cuba, Costa Rica, Irak, Sydafrika og Tyskland.

Lyst til forandring og forbedring
Hvad laver man som kaospilotstuderende i løbet af de tre år, uddannelsen varer?

– Det første år er meget team- og projektorienteret, mens der på andet år fokuseres på proces og outpost, hvor vi har været i Shanghai de sidste par år i fire måneder, og det skal vi også i år. Tredje år er de studerende i det, vi kalder verdenspraktik, hvor de er ude i tre måneder at arbejde i en ekstern organisation, som de så laver projekter for. Derudover er der final projects, som er vores svar på et speciale. Den professionelle og personlige lederskabstræning er gennemgående i løbet af samtlige tre år, fortæller Kis, der karakteriserer de studerende på uddannelsen som unge mennesker med en stærk drivkraft og idé om, at de vil skabe og forandre:

– De er typisk karakteriseret ved at ville prøve tingene af, og de har et enormt udviklingsdrive; alt, hvad de laver her og senere, er typisk udviklingsorienteret. Det være sig menneskelig eller forretningsmæssig udvikling. De studerende er alle præget af en fundamental lyst til at forandre og forbedre, og på skolen har vi stort fokus på sustainability, der vil sige at tænke i helheder, bæredygtighed og på det sociale ansvar.

På Kaospilot-uddannelsen laver de studerende ikke et eneste projekt, der er kunstigt skabt. Det drejer sig altid om rigtige kunder med ægte behov:

– Når man arbejder med rigtige opgaver, er man nødt til at eksperimentere og strække grænser, og der er ingen, der siger, at det skal være perfekt hver gang. Man lærer jo af sine fejl. Vi har lavet opgaver for så forskellige ting som Arla, Foreningen For Ligestilling og Århus Kommune, ligesom vi også har været involveret i klimakonferencen og hjulpet små private virksomheder med forretningsudvikling.

Hvordan bliver man optaget på uddannelsen?

– Man skal først og fremmest være fyldt 21, og så skal man have "det". Man skal have potentiale og drive, og man skal have evnen til at samarbejde og være en team player. Man skal både kunne løbe sammen med andre og alene. Omkring nytår lægger vi et ansøgningsskema op på vores hjemmeside; det skal man så udfylde og lave en kreativ opgave. Ud af ansøgerne vælger vi omkring 80 til at komme til en tredages optagelsesprøve, der både er intensiv, vildt sjov og krævende, og mange af de, der ikke kommer ind, synes at det har været en god oplevelse alligevel. Normal optager vi 35 om året. Prøven består altid af en større kundeopgave, som en ekstern organisation stiller, og man kan ikke snyde sig igennem den, fordi der ikke er noget rigtigt svar. Det bedste, man kan gøre, er faktisk at komme, som man er og være i det og prøve tingene af.

Efter uddannelsen:
Efter endt uddannelse er der ganske gode jobmuligheder, og statistikken i forhold til hvor mange kaospiloter, der er i jobs, er høj. Her er nogle af de jobs, der for tiden er besat af udklækkede kaospiloter:

- Innovationskonsulent i Rambøll
- www.shoethebear.com
- Diverse stillinger i konsulentbranchen
- Vært for innovationshub uden for Stockholm
- Egen virksomhed omkring teambuilding, 370º
- Ellers ansættes mange kaospiloter i udviklingsstillinger som iværksættere, entrepenører og intrepenører.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA