x

Retssagen DDJA versus Club Awards: dommen er faldet – resultatet ankes

Retssagen DDJA versus Club Awards: dommen er faldet – resultatet ankes

Billedet: Quadron modtager DDJA-pris i 2014, og Lovestick fra Lukas Graham får Club Award i 2017
 
I de senere år er den danske dj-scene blevet hyldet med to prisshows, Club Awards og Danish DeeJay Awards (DDJA). Club Awards bliver bl.a. arrangeret af personer, der tidligere har arbejdet for Danish DeeJay Awards. Sidste år rettede bagmanden bag Danish DeeJay Awards, Morten Brønnum, et skarpt angreb mod bagmændene bag Club Awards med Patrick Jan Barkowski og Julian Passarge i spidsen og sagsøgte dem for "en lang række grove overtrædelser af både ophavsretsloven og markedsføringsloven."

Nu er dommen faldet, og den frikender de sagsøgte for alle anklager. Morten Brønnum har dog valgt at anke dommen til landsretten.

Sagen kort

DDJA og firmaets advokat udtalte, da retssagen blev indledt, at "Club Awards i stor stil har misbrugt og kopieret DDJA’s materiale – herunder sponsormateriale, promotionvideo, slogans og lignende – i forbindelse med afholdelsen af deres egen prisuddeling. Herudover har Club Awards, via deres PR-bureau, Promote It, udgivet sig for at være "en udspringer af DDJA" og derved forsøgt at opnå goodwill på DDJA’s etablerede brand."
 
De indstævnede firmaer var Wonder Why ApS og Driftselskabet CA ApS. Wonder Why ApS afviklede Club Awards 2016, med ejerkredsen Julian Passarge (direktør), Frans Verner Lindell, Barkowski Holding ApS (Patrick Jan Barkowski) samt Skytune Holding ApS (Ulrich Gress Andersen), der var hovedejer. Firmaets binavn er Club Awards ApS. I 2017 blev Club Awards afviklet af det nyoprettede søsterselskab, Driftselskabet CA ApS med Patrick Jan Barkowski som eneejer og direktør. Begge firmaer er nu under konkurs, og et nyt firma er blevet oprettet, CJP Viability ApS. 
 
Club Awards blev sagsøgt for "planløst at plagiere sagsøgerens show" DDJA i strid med den dagældende markedsføringslovs paragraf 1 og 19 (...) Det gøres (...) ydermere gældende, at det for disse forhold er uvedkommende, at de sagsøgte ikke har været underlagt kontraktuelle konkurrenceklausuler, kundeklausuler eller leverandørklausuler." Club Awards blev også sagsøgt for "bevidst at bidrage til forvekslingen af de to awardshows i strid med Markedsføringslovens dagældende paragraf 1. (...)
 
Desuden blev showet sagsøgt for, at "der er anvendt fotografisk materiale direkte kopieret af sagsøgerens materiale udgivet som sagsøgtes eget materiale og uden kreditering af sagsøgeren og uden tilladelse. Det gøres gældende, at dette er en overtrædelse af Ophavsretslovens paragraf 83."
 
I dommen skriver dommer Kim Holst blandt andet, at der "ifølge det fremlagte materiale er indholdsmæssige forskelle på de pågældende shows, og at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at karakterisere Club Awards som en efterligning, endsige en slavisk kopi, eller at der med rimelighed har kunnet ske forveksling med Danish DeeJay Awards. Det bemærkes i den forbindelse, at der også sker uddeling af priser inden for musik- og underholdningsbranchen ved en række andre shows, hvorunder der også anvendes reklamer/sponsorer. Den omstændighed, at der er tale om to shows, der i hvert fald delvist retter sig mod det samme kundesegment, kan ikke føre til et andet resultat."
 
Om videomaterialet skriver dommeren Kim Holst: "Sagsøgeren har (...) svaret, at det pågældende videomateriale (...) er optaget til Danish DeeJay Awards 2013 (...). Det kan efter sagsøgerens egne oplysninger (...) lægges til grund, at Danish DeeJay Awards i 2013 blev afholdt af selskabet Beat Beat ApS (som efter det oplyste var ejet af et holdingsselskab, der var ejet af Morten Brønnum Jensen), der efterfølgende er ophørt. Det må derfor (...) formodes, at Beat Beat ApS havde rettighederne til det pågældende videomateriale fra Danish DeeJay Awards 2013. Der er ikke fremlagt oplysninger om, endsige dokumentation for, at rettighederne til videomaterialet er blevet overdraget fra Beat Beat ApS til sagsøgeren. Retten finder det herefter ikke godtgjort (...), at sagsøgeren er indehaver af rettighederne til det pågældende videomateriale. Allerede af denne grund skal der ske frifindelse af samtlige fire sagsøgte for så vidt angår det pågældende videomateriale."
 
Sagsøger er chokeret
 
Om dommen udtaler sagsøger Morten Brønnum fra Danish DeeJay Awards: – Jeg er naturligvis meget overrasket og chokeret over dommen, men efter at have talt med min advokat, samt en af Danmarks førende eksperter indenfor ophavsret, er dommen naturligvis anket, da vi mener, dommeren har misforstået dele af sagen, og ikke mindst hvordan ophavsretsloven fungerer. Vi er ret fortrøstningsfulde i, at retfærdigheden nok skal ske fyldest, og at vi får stoppet disse personer og deres firmaer, men det er naturligvis ærgerligt, at man skal anke, og at disse personer i mellemtiden kan fortsætte deres hærgen i branchen. Man bør jo ikke få lov at plagiere, kopiere og opføre sig på den måde og slippe afsted med det.
 
– Hvad angår de nævnte passager i dommen, så er dommeren desværre helt på afveje, da det så rigeligt er fremført, at rettighederne til DDJA og materiale herfra ligger hos mig personligt, og firmaet har brugt det via en licensaftale. Det vælger dommeren så at overse, og det formoder vi at dommerne i landsretten kan hitte ud af. At de to shows har ufatteligt mange ligheder, kan alle jo se, og at Club Awards stort set er en ren kopi og har brugt DDJAs materiale, kommer vi også til at tydeliggøre for landsretten, udtaler Morten Brønnum. 
 
Omvendt er Patrick Barkowski fra Club Awards tilfreds: – Retten har sagt, at der ikke var noget at komme efter, og det er vi supertilfredse med. Vi mener, at der skal være plads til alle de awardshows, der er i Danmark, og vores show er jo i en helt anden liga end Danish DeeJay Awards. Vi investerer mange flere penge i det, og det er ikke noget, vi tjener penge på, men det vigtigste for os er, at club-scenen har et ordentligt awardshow.
 
Men nu har Morten Brønnum jo anket sagen, hvad siger I til det?
 
– Det forstår vi ikke, for vi mener, at dommen er helt klar. Vi mener som sagt ikke, der er noget at komme efter, og det er ærgerligt, hvis vi skal bruge tid og penge på en ny retssag. Men vi må jo tage den derfra.
 

Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA