x

Forældre fra Roskilde-ulykken 2000 får fri proces

Forældre fra Roskilde-ulykken 2000 får fri proces

Roskilde-ulykken fra år 2000 kommer for retten igen. Flere forældrepar til de ni unge, som døde under tragiske omstændigheder under maseri ved Pearl Jams koncert d. 30. juni 2000, har længe været utilfredse med Roskilde Festivals uvilje mod at påtage sig det juridiske ansvar for den manglende sikkerhed ved ulykken.

Statsamtet i Roskilde har nu besluttet at bevilge fire forældrepar – to danske og to udenlandske – fri proces til at stævne festivalen for det juridiske ansvar for sikkerheden.

Advokat Tyge Trier repræsenterer alle fire par og udtaler:
– Det er glædeligt, at vi endelig kan komme videre med sagen. Det har ikke kunnet lade sig gøre på anden måde, da Roskilde Festival har afvist alle mine forsøg på at etablere dialog mellem parterne.

Taber Roskilde Festival sagen, kan familierne få tildelt økonomisk kompensation, men det primære mål er at få et ansvar placeret, fortæller Tyge Trier:
– Retten kan anerkende, at festivalen er erstatningsansvarlig over for den krænkelse, som forældrene har lidt. Der kan blive tale om en økonomisk godtgørelse til familierne, men slet ikke noget markant beløb, set i international målestok. Hovedformålet med den principielle sag er at få festivalen til anerkende, at de havde det juridiske ansvar for festivalens manglende sikkerhed, der førte til ulykken.

GAFFA kontaktede Roskilde Festivals talsmand Esben Danielsen, som har følgende kommentar til udviklingen i sagen:
– Vi vil medvirke til enhver ting, der kan kaste nyt lys og forståelse over ulykken i år 2000. Vi afventer derfor de rette myndigheders reaktion på disse sagsanlæg – og mener, at sagerne skal føres ved de rette instanser og ikke i pressen.

De fire sager vil blive kørt parallelt. Yderligere har en femte, dansk, familie anlagt sag mod festivalen. Denne sag kører i første omgang separat, men Tyge Trier udelukker ikke, at den senere vil blive sammenlagt med de øvrige fire.

I praksis bliver sagen nu overflyttet fra Roskilde Statsamt til Østre Landsret. Første retsmøde er endnu ikke berammet, men Trier – som i øvrigt selv er aktiv på musikfronten som forlægger og som rådgiver for flere store danske musiknavne – forventer, at sagen snart igangsættes, og at der kan falde endelig dom i slutningen af 2005.

Det skal påpeges at det juridiske ansvar som helhed ikke placeres ved en erstatningssag - og i dette tilfælde altså ikke selve det juridiske ansvar for ulykken. Det har statsadvokaten tidligere fastlået ikke kan erlægges.


Nyheder, artikler og anmeldelser fra GAFFA